Artist chino xl - Låttitel n i c e

Text och översättning: chino xl - n i c e. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Now its Chino everything
For the next three minutes plus you gotta
Admit when Im rhymin' its nice, your heart is my piata
My word play will astound
I make your mom say wow ironically wow is the word mom upside down
Tryin' to separate myself from my bizarre persona
Like a rabid cadaver tryin' to stab his own organ donor
I walked a kilometer, tried to be calm and not empty this liquid Molotov lava shot into your yarmulke
Pardon my LAVA algorithm, stab a married coward laugh and Brad Childress slap his wisdom this isnt sadomasochism
Its a crass addiction and dastardly diction
Have you tap out of submission
A beast like Batista the Puerto Rican edition
The script phenomenon
With The Smith Corona typewriter
the unabomber Ted Kaczynski wrote his manifesto on
America better invest in its urban environment
Or get demolished like them London riots
Im pissing on Arizona immigration laws outside of my vehicle
With Casey Anthonys severed head hanging from my rear view
Im outta my mind that ancient from the cellar evil
Being blind even Helen Kellers favorite color was chino
Now its Chino everything
I use a verse as a murder weapon word shreddin'
Sometimes living in hells giving the best view of heaven
Come witness my venomous threat Chino is deaths pet
Born without a heart created straight from Satans chemistry set
Will I ever be outshined, still remains to be seen
'Till Im in a museum with a sign "remains to be seen"
You watchin' a man thats standing at the crossroads
not a poor soul whos flow is softer than them Glee episodes
Youd think Im starvin' how hard Im charging the scenery beautifully how you figure that the Garden of Eden would be
Problem with a nigga I say it to they face
Fuck steps to perfection I am a staircase
Pull Bill OReillys spine out
You figure Im a overdose before you even get official word, Amy Winehouse
Mind of weaponry from the times of the Byzantines you talking metaphysically but Chinos metal physically
The epitome of infinity and validity of my divinity half animal activity only monster in captivity
Legitimately resurrect any gladiator from Sicily
He wont pattern or manage to match my intensity mentally, Im N.I.C.E
Now its Chino everything
You could be this nice in your next life or somethin'
Just die and follow the light thats white like that Oslo gunman
You rhyme like a woman thats got whore ways
Laughters the best medicine so your records then should cure AIDS
To quote my mom Im a thick-skinned son of a bitch Id walk through rose bushes for the thorns whenever I itched
Was captured and branded
And vanquished in an ancient anguish
Faced embraced evasive hatred and made it my based language
The horror carver the angry
phantasma
spittin' sangre en tu cara
leave your head sliced on a silver platter
Maana manyaca I caca on your favorite Floca rapper
Sick laughter witch crafter, this bastard is mastered
Six pastors took masses to access
The madness Monastic violence
like Pontius Pilates bandits given Jesus back whippings and lashes
Viva Latino when Chino do a show
Theyll be nobody hustlin' outside of your local Home Depot
Ridiculous flow perfected inside of my raps
Greatness, a destination that you will not arrive at, never
I hear the uncomfortable silence when I drop my verses
Its agreed on by churches that Im the idol you can worship
Brolic and hypnotical in public or in solitude
Im liable to stomp and boggle the human mind to molecules
Not bitter with a vendetta
Just a mile ahead these non-spitters that are considered the fittest trend setters
like Lucifer was my babysitter
Til Im surrounded by every step daughter of Bruce Jenner
Chino significant even when I just speak and brag
My birth certificate is printed on a Puerto Rican flag

Översättning

Nu är det Chino allt
Under de närmaste tre minuterna plus måste du
Medge när jag rimmar, det är trevligt, ditt hjärta är min piata
Mitt ordspel kommer att förbluffa
Jag får din mamma att säga wow ironiskt nog wow är ordet mamma upp och ner
Försöker skilja mig från min bisarra persona
Som en rabiat kadaver som försöker sticka sin egen organdonator
Jag gick en kilometer, försökte vara lugn och inte tömma den här flytande Molotov-lavan sköt i din yarmulke
Förlåt min LAVA-algoritm, sticka ett gift feg skratt och Brad Childress slår sin visdom, det här är inte sadomasochism
Det är en grov missbruk och otäck diktion
Har du klickat ur inlämningen
Ett odjur som Batista den Puerto Ricanska upplagan
Manusfenomenet
Med Smith Corona skrivmaskin
den unabomber Ted Kaczynski skrev sitt manifest på
Amerika investerar bättre i sin stadsmiljö
Eller bli rivna som dem i Londonupplopp
Jag pissar på Arizona immigrationslagar utanför mitt fordon
Med Casey Anthonys avskuren huvud hängande från min bakifrån
Jag tänker mig inte så gammal från källarens onda
Att vara blind även Helen Kellers favoritfärg var chino
Nu är det Chino allt
Jag använder en vers som ett mordvapen ord shreddin '
Ibland bor i hel som ger den bästa utsikten över himlen
Kom och bevittna mitt giftiga hot Chino är dödsdjur
Född utan ett hjärta skapat direkt från Satans kemisats
Kommer jag någonsin att bli outshined, återstår fortfarande att se
'Till Im i ett museum med skylt "återstår att se"
Du tittar på en man som står vid korsningen
inte en fattig själ som flödar är mjukare än dem Glee-avsnitt
Du skulle tro att jag starvin 'hur svårt jag laddar landskapet vackert hur du tror att Edens trädgård skulle vara
Problem med en nigga säger jag det till de möter
Knulla steg till perfektion Jag är en trappa
Dra ut Bill OReillys rygg
Du tror att jag är en överdos innan du ens får ett officiellt ord, Amy Winehouse
Tänk på vapen från bysantinernas tider, du pratar metafysiskt men Chinos metal fysiskt
Epitomen av oändlighet och giltighet av min gudomlighet halv djuraktivitet enda monster i fångenskap
Återupprätta lagligen alla gladiatorer från Sicilien
Han brukar inte mönstra eller lyckas matcha min intensitet mentalt, Im N.I.C.E
Nu är det Chino allt
Du kan vara så trevlig i ditt nästa liv eller något
Dö bara och följ ljuset som är vitt som Oslo-skytten
Du rimar som en kvinna som har hora
Skrattar det bästa läkemedlet så att dina uppgifter då skulle bota aids
För att citera min mamma, jag är en tjockhårig son till en tik, jag går genom rosenbuskar för taggarna när jag kliar
Fångades och märktes
Och besegrade i en forntida ångest
Faced omfamnade undvikande hat och gjorde det till mitt språk
Skräcksnickaren är arg
fantasma
spottin 'sangre en tu cara
lämna huvudet skivat på ett silverfat
Maana manyaca Jag caca på din favorit Floca rappare
Sjukt skratt häxhantverkare, den här jävelen behärskas
Sex pastorer tog massor för att komma åt
Galenskapen Monastiskt våld
som Pontius Pilates-banditer som gav Jesus tillbaka piskningar och ögonfransar
Viva Latino när Chino gör en show
De kommer inte att vara någon hustlin utanför din lokala Home Depot
Löjligt flöde perfekt i mina rappar
Storhet, en destination som du inte kommer fram till, aldrig
Jag hör den obehagliga tystnaden när jag släpper mina verser
Det är kyrkorna överens om att jag är idolen du kan tillbe
Brolic och hypnotisk offentligt eller i ensamhet
Jag kan trampa och skämma bort det mänskliga sinnet mot molekyler
Inte bitter med en vendetta
Bara en mil framåt är dessa icke-spyttar som anses vara de starkaste trendsättarna
som att Lucifer var min barnvakt
Til Im omgiven av varje steg dotter till Bruce Jenner
Chino betydande även när jag bara pratar och skryter
Mitt födelsebevis är tryckt på en Puerto Ricas flagga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *