Artist chino xl - Låttitel let em live

Text och översättning: chino xl - let em live. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[Chino XL]
Yo, yo
Remember me? Chino like the prison
I jism religion on niggas that think I'm bullshittin
Considering my position my opposition
Gave me lots of vision
In pots I'm pissing
Still niggas try to make me missing
I christen the dead
Run with killers that sick in the head
Unless you missing what's said
Start nailing and pissing in bed
I pistol the Feds
Slap cop top notch
The only thing you'll outline in chalk's a game of hopscotch what
[Kool G. Rap]
I spit my shit like a flame thrower
The frame blower
King with the brain exploder
Inside the Range Rover
Load the six-stain holder
Lay you and your dame over
Banging your main soldier
'Till my aim strain my shoulder
My rap game solar
The platinum chain polar
You flip a chain cobra
I'm a hit your Vien Motor
One hundred and twenty five grange we arrange the rover
Nigga trade ya rover for the redrum stains you sober
(Chorus: Kool G. Rap
[Chino XL])
We could've came from out the bushes layed you flat where you live but...
[We allowed you cowards to live]
Word up,
We could've ran up in your house and put the gun to your kids but...
[We allowed you cowards to live]
Seen you walking out the bank and stick the gat to your ribs
[We allowed you cowards to live]
Yeah, we could've gripped rubber grip handled and handled our biz but...
[We allowed you cowards to live]
We allowed you cowards to live!
[Kool G. Rap]
Yo, don't fight the heist if you treasure your life
Cus my trife is measured in nights
Out your wife at the edge of my knife
And it'll be my pleasure to slice
The bitch will be forever with Christ
Get hit twice with this real nice
Berretta device
Nickel playes to your North Face
Put feathers and flight
Let my lead strike and sever your life
Leaving you red and wet in the night
Head bite from infrared sight
Cock back, squeeze and let it ignite
Placing your body where the bedbugs bite
Baby you thug right?
A slug might, open your mug like
I'm checking your blood type
The drug life
We hop on a Rolls
Shopping for clothes
Rocking our foes
Put you in a coffin with the top of it closed
You know, put a fucking glock to your nose
Run up in your spot for the O's and blow
Shove cock in your hoe
You 'bout to blow
Nothing stopping the doe
Most popular flow
Like iceberg at the top of the globe
(Chorus: Chino XL
[Kool G. Rap])
I ain't made a record in three years and that's why you rich
[We allowed you cowards to live]
Yo, I could've kidnapped your babies left ransom notes on their beds but I...
[We allowed you cowards to live]
Yo, you'd be holding your breath forever tongue kissing your fist cus we...
[We allowed you cowards to live]
Yo, It's Kool G. Rap, Chino XL son you know who this is...
[We allowed you cowards to live]
We allowed you cowards to live
[Chino XL]
Yo, I feel like the future literally
Cus it's never been proven if any man alive is capable of seeing me
I'm he that walks the earth in infamy
XL shitting on niggaz like Kool G. Rap did all the cats in the First Symphony
That's all you'll get from me
Do all it separately cus the best MC's
Always float to the top unlike the son of John F. Kennedy
Chi forever be on Jersey live shit
Battle? You won't survive it
Tommy Motolla wish he could trade lives with
I'm weak? How you figure yo? Blow Deniro like oregano
Da da da da da! Watch me change to super-nigga-ro!
I'm innovational, mind unobtainable
Merciful vocal verbal versatile
Killing these niggas recreational
Universally disperse the curse verse controversial
Illest on earth so
Out of this world like captain Kirk's hoe
Get Patty Hearst doe
Commit you to the dirt slow
Even worse thou
High yellow Chino leave you needing what a nurse know
Cipher with me, you getting hurt yo
Friend or foe
Catch a L in the circle like a fucking Lexus logo
[Kool G. Rap]
We could've ran up in your house and put the gun to your kids but...
[We allowed you cowards to live]
[Chino XL]
You be holding your breath forever tongue kissing the fish but...
[We allowed you cowards to live]
[Kool G. Rap]
Yeah, we could've flipped the rubber grip handles and handled our biz but...
[We allowed you cowards to live]
[Chino XL]
Yo, It's Kool G. Rap and Chino XL son you know who this is...
[We allowed you cowards to live]
[Chino XL]
Knock em out the box Chi, knock em out Chi
Let em live son
Knock em out the box Chi, knock em out Chi
Let em live son
Knock em out the box Chi, knock em out Chi
Knock em out the box Chi, knock em out Chi
Knock em out the box, knock em out yo
Let em live son
Cowards live...
Ha ha
We allowed these cowards to live

Översättning

[Chino XL]
Yo, yo
Kom ihåg mig? Chino som fängelset
Jag jism religion på niggas som tror att jag är bullshittin
Med tanke på min ståndpunkt är jag motståndare
Gav mig mycket syn
I krukor pissar jag
Fortfarande niggas försöker få mig att saknas
Jag döper de döda
Kör med mördare som är sjuka i huvudet
Om du inte saknar vad som sägs
Börja spika och pissa i sängen
Jag pistol Feds
Slå polisens topp
Det enda du kommer att skissera i krita är en omgång hopscotch vad
[Kool G. Rap]
Jag spottade min skit som en eldkastare
Ramfläkten
Kung med hjärnan exploder
Inuti Range Rover
Ladda sexhållaren
Lägg dig och din dam över
Slår din huvudsoldat
”Till mitt mål sträcker min axel
Mitt rap-spel sol
Platinkedjan polär
Du vänder en kedjekobra
Jag är en hit din Vien Motor
Ett hundra tjugofem grange ordnar vi roveren
Nigga byt yver för redrum fläckar dig nykter
(Refräng: Kool G. Rap
[Chino XL])
Vi kunde ha kommit utifrån buskarna lade dig platt där du bor men ...
[Vi tillät er fegade att leva]
Ord upp,
Vi kunde ha sprungit i ditt hus och lagt pistolen till dina barn men ...
[Vi tillät er fegade att leva]
Såg att du gick utför banken och fäst gatan till dina revben
[Vi tillät er fegade att leva]
Ja, vi kunde ha tagit tag i gummigreppet och hanterat vår biz men ...
[Vi tillät er fegade att leva]
Vi tillät er fega att leva!
[Kool G. Rap]
Yo, slåss inte mot rånet om du värdesätter ditt liv
Cus min bagatell mäts i nätter
Ut din fru vid kanten av min kniv
Och det blir ett nöje att skära
Tiken kommer att vara för evigt med Kristus
Bli träffad två gånger med det här riktigt trevliga
Berretta-enhet
Nickel spelar mot din North Face
Sätt fjädrar och fly
Låt min ledning slå och bryta ditt liv
Lämna dig röd och våt på natten
Huvudbett från infraröd syn
Kicka tillbaka, kläm och låt den antändas
Placera din kropp där bedbugs biter
Bebis, du tjuv, eller hur?
En snigel kan, öppna din mugg som
Jag kollar din blodgrupp
Droglivet
Vi hoppar på en Rolls
Handla kläder
Gungar våra fiender
Sätt dig i en kista med toppen av den stängd
Du vet, sätt en jävla glock i näsan
Kör upp i din plats för O och blåsa
Skjut kuk i din hacka
Du tänker blåsa
Ingenting hindrar doe
Mest populära flödet
Som ett isberg högst upp på jorden
(Refräng: Chino XL
[Kool G. Rap])
Jag har inte gjort en skiva på tre år och det är därför du är rik
[Vi tillät er fegade att leva]
Yo, jag kunde ha kidnappat dina barn lämnat lösensedel på sina sängar men jag ...
[Vi tillät er fegade att leva]
Yo, du skulle hålla andan för alltid tungan kysser din näve kus vi ...
[Vi tillät er fegade att leva]
Yo, det är Kool G. Rap, Chino XL son du vet vem det här är ...
[Vi tillät er fegade att leva]
Vi tillät dig fegor att leva
[Chino XL]
Yo, jag känner mig som framtiden bokstavligen
Det har aldrig bevisats om någon man lever kan se mig
Det är jag som vandrar jorden i ökändhet
XL skit på niggaz som Kool G. Rap ​​gjorde alla katter i den första symfonin
Det är allt du får från mig
Gör allt det separat med de bästa MC: erna
Flyt alltid till toppen till skillnad från sonen till John F. Kennedy
Chi för alltid vara på Jersey live skit
Slåss? Du kommer inte överleva det
Tommy Motolla önskar att han kunde handla med
Jag är svag? Hur tänker du dig? Blås Deniro som oregano
Da da da da da! Se mig byta till super-nigga-ro!
Jag är innovativ, jag kan inte få tag på det
Barmhärtig vokal verbal mångsidig
Döda dessa niggas fritidsaktiviteter
Sprid överallt kontroversiell förbannelsevers
Illest på jorden så
Av denna värld som kapten Kirk's hack
Skaffa Patty Hearst doe
Förbinda dig till smutsen långsamt
Ännu värre du
Hög gul Chino gör att du behöver vad en sjuksköterska vet
Chiffer med mig, du blir sårad dig
Vän eller fiende
Fånga ett L i cirkeln som en jävla Lexus-logotyp
[Kool G. Rap]
Vi kunde ha sprungit i ditt hus och lagt pistolen till dina barn men ...
[Vi tillät er fegade att leva]
[Chino XL]
Du håller andan för alltid för att kyssa fisken men ...
[Vi tillät er fegade att leva]
[Kool G. Rap]
Ja, vi kunde ha vänt på handtagen i gummi och hanterat vår biz men ...
[Vi tillät er fegade att leva]
[Chino XL]
Yo, det är Kool G. Rap ​​och Chino XL son du vet vem det här är ...
[Vi tillät er fegade att leva]
[Chino XL]
Slå ut lådan Chi, slå ut Chi
Låt dem leva son
Slå ut lådan Chi, slå ut Chi
Låt dem leva son
Slå ut lådan Chi, slå ut Chi
Slå ut lådan Chi, slå ut Chi
Slå ut lådan, slå ut dem
Låt dem leva son
Fegar lever ...
Ha ha
Vi tillät dessa fegor att leva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *