Artist chino xl - Låttitel jesus

Text och översättning: chino xl - jesus. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

They call me lyrical...Jesus
They call me lyrical...Jesus
I'm only second to...Jesus
I'm only lyrical...Jesus
Now as I'm peeling myself down off of the crucifix
Smiling like Jesus in the den of thieves tempting bitches
Like the serpent tempted Eve
Making it rain for seven days and seven nights
Had several beats and several careers and several fights
My lyrical rites make your spine hottest
My rhymes stand out like a white boy on the Globetrotters
Only child stuck up, selfish
Buy my records and shine my shoes, treat a nigga like Elvis
Ancient, melodic, mystic messiah
Make MC's heads bob like Muhammad Ali's from Parkinson's disease
Flows you get lost in
Louder than Michael Irvin when he's snortin'
Taking a time machien to talk my mommy into giving an abortion
I don't want to hear you wack motherfuckers hating me
Niggas is Australian they're so far beneath me
Ever since Pac dissed me, Jersey tried to front on me
Now I'm so vain/vein you could probably draw blood from me
So why you doubtin?
I'm embezzling more money than Kareem Abdul-Jabbar's accountant
And spitting blood like Gene Simmons but that's irrelevant
This industry prays I go away like Arrested Development
Smilin(?) in a tenement
Now they got me on rewind to dig up a piece of my mind
But if y'all dig any deeper you might not like what you find
Pac died and I cried but I'mma represent it
When it comes to dissing my shit make Makaveli sound like Macarena
Jesus Christ superstar immunity
Got you apologizing like Marlon Brando did the whole Jewish community
Hiding like Anne Frank, your mind is stomped like I wrote Mein Kampf
Changing stone rhymes to bread with one wave of my hands
Son of God, defy me better have a whole army
Or make plans to leave America using the maps of Marcus Garvey
Back up off me, nah nigga it ain't all good
My name is offa more blocks than Lexuses is Puerto Rican neighborhoods
Make you shut the fuck up, like wifey when the fight's on
Lyrical Jesus, I got Satan sleeping with the lights on
I have existed before man and will exist after man
I am an everyman yet I am no man therefore I am a God
Sounds odd
But my talent is priceless
So I rise on the wicked and the good
And rain on the righteous and the unrighteous
Jesus
They call me lyrical...Jesus
I'm a spiritual...Jesus
I'm only second to...Jesus
Straigt up, yo Kurt drop some old school shit
Drop an old beat so we can reminsce on something check it
Rappers stepping to me...they wanna get some
But I'm XL so yo, you know the outcome
Another victory, keep that gun in your holster
My rhymes is off the wall like my Big Daddy Kane poster
I gets a lot of love the beat searchers hate it man
Come as recycled bullshit but you're leaving as a Chino fan
That's how I know I'm God; nobody believes in me
I make you wait while I stand in handicapped parking legally
Erik Estrada making chips
Handling fists to get rich
I'm going overboard like strong-willed Africans off of ships
Illest lyrics ever invented, said it, meant it
You're hearing more claps than inside a Vietnam V.D. clinic, get it?
Listen inattentive and get no wins
Don't make me get beside myself like identical twins
My cynical friends still quoting my old rhymes, my mind is a gold mine
The shit is bugged like Martin Luther King's phone lines
Closed minds mass phenomenon, starving like Ramadan
If lines was episodes of Star Trek you niggas couldn't Kling-on
Bugged out metaphor
Got east coast bitches saying "No he didn't"
While down south bitches be like "Oh no, hell no"
I made a man blind
So he didn't have to witness the wickedness of world gone cold
Falling off on stages like Bob Dole
Chronic keep my balance
Cause good and evil are having a custody battle over my soul
Like Macaulay Culkin's parents
My hair's like lamb's wool, so fuck what your friends say
You don't want to get off on the wrong foot like Kunta Kente
So now it's going down, ta-dow
Niggas better learn how to rhyme
Before they tell the lyrical Jesus he should bow down
Love your enemies, even in the lion's den
Turn them to a pillar of salt, forgive them Father they know not why they sin
Niggas coming sideways, and I've been that in the past
But now I'm half past giving a shit
And at a quarter 'til I'mma bust your fucking ass!
Just chill
They call me lyrical...Jesus
They call me lyrical...Jesus
I'm only second to...Jesus
They call me lyrical...Jesus
I'm sending rappers to...
Guess I have to explain this one too.

Översättning

De kallar mig lyrisk ... Jesus
De kallar mig lyrisk ... Jesus
Jag är bara den andra till ... Jesus
Jag är bara lyrisk ... Jesus
Nu när jag skalar mig ner från krucifixet
Le som Jesus i tjuven och frestar tikar
Liksom ormen frestade Eva
Gör det regn i sju dagar och sju nätter
Hade flera slag och flera karriärer och flera slagsmål
Mina lyriska ritualer gör din ryggrad hetast
Mina rim sticker ut som en vit pojke på Globetrotters
Enda barnet fastnat, självisk
Köp mina skivor och gläns mina skor, behandla en nigga som Elvis
Forntida, melodisk, mystisk messias
Gör MC: s huvuden som Muhammad Ali från Parkinsons sjukdom
Flöden du går vilse i
Luddigare än Michael Irvin när han snarkar
Tar en tidsmaskin för att prata min mamma för att göra en abort
Jag vill inte höra dig galna jävlar som hatar mig
Niggas är australier att de är så långt under mig
Ända sedan Pac försvann mig, försökte Jersey framåt på mig
Nu är jag så fåfäng / ven att du förmodligen kan dra blod från mig
Så varför tvivlar du på?
Jag förskingrar mer pengar än Kareem Abdul-Jabbars revisor
Och att spotta blod som Gene Simmons men det är irrelevant
Denna bransch ber att jag går iväg som Arrested Development
Smilin (?) I en hyresgäst
Nu fick de mig tillbaka för att gräva upp en bit av mitt sinne
Men om du gräver djupare kanske du inte gillar det du hittar
Pac dog och jag grät, men jag representerar det
När det gäller att skingra min skit får Makaveli att låta som Macarena
Jesus Kristus superstjärnaimmunitet
Fick du be om ursäkt som om Marlon Brando gjorde hela judiska samhället
Gömmer sig som Anne Frank, ditt sinne är trampat som jag skrev Mein Kampf
Att ändra sten rim till bröd med en våg av mina händer
Guds son, trotsa mig bättre ha en hel armé
Eller planera att lämna Amerika med hjälp av kartorna över Marcus Garvey
Säkerhetskopiera mig, nej nigga, det är inte bra
Jag heter fler block än Lexuses är puertorikanska stadsdelar
Få dig att hålla käften, som fru när striden pågår
Lyrisk Jesus, jag fick Satan sova med lamporna tända
Jag har funnits före människan och kommer att existera efter människan
Jag är en människa men jag är ingen människa därför är jag en Gud
Låter konstigt
Men min talang är ovärderlig
Så jag reser mig över de onda och de goda
Och regn på rättfärdiga och orättfärdiga
Jesus
De kallar mig lyrisk ... Jesus
Jag är en andlig ... Jesus
Jag är bara den andra till ... Jesus
Straight up, yo Kurt släpper lite old school skit
Släpp en gammal takt så att vi kan komma ihåg något kontrollerar det
Rappare som går till mig ... de vill få lite
Men jag är XL så du, du vet resultatet
Ytterligare en seger, håll pistolen i hölstret
Mina rim är utanför väggen som min Big Daddy Kane-affisch
Jag får mycket kärlek, ryttsökarna hatar det man
Kom som återvunnet skit men du lämnar som Chino-fan
Det är så jag vet att jag är Gud; ingen tror på mig
Jag får dig att vänta medan jag står på handikapparkering lagligt
Erik Estrada gör chips
Hanterar nävar för att bli rik
Jag går överbord som viljande afrikaner från fartyg
Illest texter som någonsin uppfunnits, sa det, menade det
Du hör fler klappar än inne i en Vietnam V.D. klinik, förstår du det?
Lyssna ouppmärksam och få inga vinster
Låt mig inte komma bredvid mig som identiska tvillingar
Mina cyniska vänner som fortfarande citerar mina gamla rim, mitt sinne är en guldgruva
Skiten är bugged som Martin Luther Kings telefonlinjer
Stängda sinnen massfenomen, svälter som Ramadan
Om linjer var avsnitt av Star Trek kunde du inte klaga på
Felaktig metafor
Fick östkusttikar som sa "Nej han gjorde det inte"
Medan söder tikar vara som "Åh nej, fan nej"
Jag gjorde en man blind
Så han behövde inte bevittna ondskan i världen förkyld
Faller av på scener som Bob Dole
Kronisk håller min balans
För gott och ont har en vårdnadsslag om min själ
Liksom Macaulay Culkins föräldrar
Mitt hår är som lammull, så jävla vad dina vänner säger
Du vill inte gå på fel fot som Kunta Kente
Så nu går det ner, ta-dow
Niggas lär sig bättre att rima
Innan de säger till den lyriska Jesus bör han böja sig
Älska dina fiender, även i lejonhålan
Förvandla dem till en saltpelare, förlåt dem far, de vet inte varför de syndar
Niggas kommer i sidled, och det har jag varit tidigare
Men nu är jag halvvägs skit
Och vid en kvarts tid tills jag är så byter du din jävla röv!
Chilla bara
De kallar mig lyrisk ... Jesus
De kallar mig lyrisk ... Jesus
Jag är bara den andra till ... Jesus
De kallar mig lyrisk ... Jesus
Jag skickar rappare till ...
Antar att jag måste förklara den här också.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *