Artist chino xl - Låttitel gone

Text och översättning: chino xl - gone. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Life can be so hard to breathe
When you're trapped inside a box
You're waiting for a break to come,
It always comes too late (woah)
You're on the edge stumbling'
And the road it starts to wind
But every time a page is turned a chance to make it right
Oh the sun will rise
Like a flame ignites
We're not done
Til we say it's over
We won't fade away
Oh the sun will rise
Tomorrow never dies
Never dies, never dies, no (woah, woah)
Never dies, never dies, no (woah, woah)
Tomorrow never dies
It's hard to see the enemy
When you're looking at yourself
Maybe your reflection shows,
You're screaming out for help (woah)
And you try your best to just keep up,
And your feet they fall behind
But the beat you're marching to,
You're keeping perfect time
Oh the sun will rise
Like a flame ignites
We're not done
Til we say it's over
We won't fade away
Oh the sun will rise
Tomorrow never dies
Try your best to change your fate
You can just enjoy the ride
The sun will rise, the moon will fall
Tomorrow never dies (it never dies)
Oh the sun will rise (the sun will rise, the sun will rise)
Like a flame ignites (the flame ignites, the flame ignites)
We're not done
Til we say it's over
We won't fade away
Oh the sun will rise
Tomorrow never dies
Never dies, never dies, no (woah, woah)
Never dies, never dies, no (woah, woah)
Tomorrow never dies
Never dies, never dies, no (woah, woah)
Never dies, never dies, no (woah, woah)
Tomorrow never dies

Översättning

Livet kan vara så svårt att andas
När du är instängd i en låda
Du väntar på att en paus ska komma,
Det kommer alltid för sent (woah)
Du är på kanten och snubblar '
Och vägen det börjar vinda
Men varje gång en sida vänds en chans att göra det rätt
Åh solen kommer att stiga upp
Som en flamma tänds
Vi är inte färdiga
Till vi säger att det är över
Vi tappar inte bort
Åh solen kommer att stiga upp
Imorgon dör aldrig
Dör aldrig, dör aldrig, nej (woah, woah)
Dör aldrig, dör aldrig, nej (woah, woah)
Imorgon dör aldrig
Det är svårt att se fienden
När du tittar på dig själv
Kanske visar din reflektion,
Du skriker ut för hjälp (woah)
Och du gör ditt bästa för att bara hänga med,
Och dina fötter de hamnar efter
Men takten du marscherar till,
Du håller perfekt tid
Åh solen kommer att stiga upp
Som en flamma tänds
Vi är inte färdiga
Till vi säger att det är över
Vi tappar inte bort
Åh solen kommer att stiga upp
Imorgon dör aldrig
Försök ditt bästa för att ändra ditt öde
Du kan bara njuta av resan
Solen kommer att stiga upp, månen kommer att falla
I morgon dör aldrig (den dör aldrig)
Åh solen kommer att stiga (solen kommer att stiga upp, solen kommer att stiga upp)
Som en flamma tänds (flamman tänds, flamman tänds)
Vi är inte färdiga
Till vi säger att det är över
Vi tappar inte bort
Åh solen kommer att stiga upp
Imorgon dör aldrig
Dör aldrig, dör aldrig, nej (woah, woah)
Dör aldrig, dör aldrig, nej (woah, woah)
Imorgon dör aldrig
Dör aldrig, dör aldrig, nej (woah, woah)
Dör aldrig, dör aldrig, nej (woah, woah)
Imorgon dör aldrig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *