Artist chino xl - Låttitel chino xl

Text och översättning: chino xl - chino xl. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

(Chorus)
you know, how I always do, Chino XL,
with the skills thats tried and true, Chino XL
after all that I been through, Chino XL,
Violate me, I'll murder you, Chino XL
(Verse 1)
These rappers don't want it with big Chino XL
I'll kick em in there necks and watch their bruised jaw swell
But all hail the last verbal murderer left, I'm certain death
Refer to me as less, but do it under their breath
Cause I be hearin the theft in they rhymes that they said
But when I see em they bowin down like they bout to give me head
I'm upset, yo lets get it on,
Birds fly upside down over ya head, cause you ain't worth shittin on
Hard you on the radio, what would I change
The station when its on, I call the DJ and complain
Its a shame, your recording all wrong
You made a 3 minute song, thats 3 minutes too long
Got flex droppin a bomb for the king of metaphors
Remember they ain't stop makin guns after they made yours
Y'all shittin in y'alls drawers, wonderin if I'ma diss 'em listen
My rhymes tight when I piss it be whistlin
Your decision that testin my expertism in combat,
I'll expose that your not real like the "Blair Witch Project"
As far as that album you dropped, I ain't feelin it
I wouldn't buy your record if it had a hundred dollar bill in it...
I'm killin it
(Chorus)
(Verse 2)
Scream what the chorus is at live performances
I be so high I be mistaking the whole front row for stewardesses
I proved who the rawest is as time passes
And fuck smoking weed, I'm smokin Bob Marley's ashes
Let me introduce you to that yellow nigga illin,
Breakin sky scraper rappers down to they tenement buildings
Not respecting opinions or feelings, stop crying like women
You know you non-violent as Martin Luther King's sittings
Head spinnin, lieutenant, menace, don't listen
But me knee deep in the blood of your crew and your children
Your neck stiffens, forget riffing, when you see me
None of my gunshots are sound effect CD's
Emcee's talkin bout how they spit, and they shit
I do every bodily function on a nigga when I rip
My format pushes your entire crew into the floor mat
You'll be needin pet cemetary to try and bring ya dogs back
(Chorus)
(Verse 3)
Still floss on the daily, out of the ordinary
Surviving drunk driving with Halle Berry
The wildest of any emcees, I'm hostile and irresponsible,
The ill tonsil Chino XL the stench of God's nostril
Collosal with the gothic, gospel goodwill,
Win awards and thank XL for making all things possible,
Philosophical thug till I stop breathin,
I'm so ahead of my time, my parents still are in diapers and teething
Jesus' tears couldn't dampin me, horses can barely trample me
You bit me so hard, why ain't you just sample me
Chino XL's the wrong one to violate, primate
I don't even speak english, I speak hate
I cheat fate and move death closer, Derek Barbosa
I beat Macy Gray to death with Erykah Badu's poster
The new chocha that I hit on top of Luke's sofa
I'm her new owner, shes pickin me up in Huge's rover,
Chino dissed me, rappers whine,
To disrespect you, I would had to have respect for you at one time,
I never did, and don't care, so come up on air
Put your money where your mouth is, make my crotch a millionaire
Air fair, exotic vacations,
Bought my mom so many minks animal activist plot my assasination
I'm rockin from aggravation, shit on any compilation
Amazin with rhymes wrote while the president was Ronald Reagan
(Chorus) - repeat 2X

Översättning

(Kör)
du vet, hur jag alltid gör det, Chino XL,
med de färdigheter som är väl beprövade, Chino XL
efter allt jag har gått igenom, Chino XL,
Bryt mig, jag mördar dig, Chino XL
(Vers 1)
Dessa rappare vill inte ha det med stora Chino XL
Jag sparkar dem där nacken och ser deras blåmärkta käke svälla
Men allt haglar den sista verbala mördaren kvar, jag är säker på att jag dör
Hänvisa till mig som mindre, men gör det under deras andetag
För jag hör i stölden i de rim som de sa
Men när jag ser dem böjer de sig som om de ger mig huvudet
Jag är upprörd, låt oss få det på,
Fåglar flyger upp och ner över ditt huvud, för att du inte är värt att skita på
Hårt dig på radion, vad skulle jag ändra
Stationen när den är på, ringer jag DJ: n och klagar
Det är synd, din inspelning är fel
Du skapade en 3-minuters låt, det är 3 minuter för lång
Fick flex droppin en bomb för kungen av metaforer
Kom ihåg att de inte slutar göra pistoler efter att de har gjort din
Ni är alla i lådorna, undrar om jag inte lyssnar på dem
Mina rim är täta när jag pissar är det whistlin
Ditt beslut som testar min expertis i strid,
Jag kommer att avslöja att du inte är riktigt som "Blair Witch Project"
När det gäller det albumet du tappade känner jag inte det
Jag skulle inte köpa din skiva om den hade hundra dollar i ...
Jag dödar det
(Kör)
(Vers 2)
Skrika vad kören är vid liveframträdanden
Jag är så hög att jag förväxlar hela första raden med flygvärdinnor
Jag bevisade vem som är den råaste när tiden går
Och jävla rökgräs, jag röker Bob Marleys aska
Låt mig presentera dig för den gula nigga illin,
Breaking sky skrapa rappare ner till de hyreshus byggnader
Inte respektera åsikter eller känslor, sluta gråta som kvinnor
Du känner dig icke-våldsam som Martin Luther Kings sammanträden
Huvud spinnin, löjtnant, hot, lyssna inte
Men jag knä djupt i blodet från ditt besättning och dina barn
Din hals stelnar, glöm riffing när du ser mig
Inget av mina skott är CD-skivor med ljudeffekt
Emcees prat om hur de spottar och de skiter
Jag gör varje kroppsfunktion på en nigga när jag sliter
Mitt format skjuter hela besättningen i golvmattan
Du behöver en huskyrkogård för att försöka få tillbaka dina hundar
(Kör)
(Vers 3)
Floss fortfarande på det dagliga, utöver det vanliga
Överlevande berusad körning med Halle Berry
Den vildaste av alla företag, jag är fientlig och oansvarig,
Den sjuka tonsillen Chino XL stanken från Guds näsborre
Collosal med den gotiska, evangeliets goodwill,
Vinn priser och tacka XL för att göra allt möjligt,
Filosofisk människa tills jag slutar andas,
Jag är så före min tid, mina föräldrar är fortfarande i blöjor och tänder
Jesu tårar kunde inte dämpa mig, hästar kan knappt trampa mig
Du bet mig så hårt, varför provar du mig inte bara
Chino XL är fel att bryta mot, primat
Jag talar inte ens engelska, jag talar hat
Jag fuskar ödet och flyttar döden närmare, Derek Barbosa
Jag slog Macy Gray ihjäl med Erykah Badus affisch
Den nya chocha som jag slog ovanpå Luke soffa
Jag är hennes nya ägare, hon hämtar mig i Huge's rover,
Chino dissed me, rappare whine,
För att inte respektera dig måste jag ha respekt för dig på en gång,
Det gjorde jag aldrig och bryr mig inte, så kom upp i luften
Lägg dina pengar där din mun är, gör min gren till miljonär
Flygmässa, exotiska semestrar,
Köpte min mamma så många minks djuraktivist planerar mitt mördande
Jag tappar från förvärring, skit på någon sammanställning
Amazin med rim skrev medan presidenten var Ronald Reagan
(Chorus) - upprepa 2X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *