Artist chino xl - Låttitel broken halo

Text och översättning: chino xl - broken halo. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The kid with the broken halo
The devil won't seem to let me go
It's true the letters that they sent from school to my mother
Chino's too wild and does not play well with others
Rappers blinded and brainwash and need to be reminded
The Puerto Rican superhero no assembly required
Dark and agnostic, I torture you targeting my shit
Bastard be careful, like a nigga with glasses in a mosh pit
I flow free, spit religiously with each breath
With more lines than there are in Kimora Lee's neck
I'm sick with a pencil, he's done
But fuck sticking a fork in him, stab him with every kitchen utensil I can find
The brutalist, underpunched tutelage, proving it's in my jeans like true relig
The odds are slim to none that you can live
You don't want to be me is not convincing
It'll be cool to be you, just to witness my beauty in three diminsions
Necessary, vengence, losing my religion
Only five words that are worse for me to hear is
"Babe, I think I'm pregnant."
It's really nothing to murder cowards with a crowbar
And have them scared to leave the house for fear of death like Solar
I take credit for a ton of police, it's Chino's fault
Then carve my name in your face and fill the wounds up with table salt
The mission, infiltrate the system with or without guns
And choke you till your lungs have no air/heir like kings with no sons
The world told me, "Go to Hell", alright I'll meet you there
Latino's don't cheat death, we defeat it fair and square
Tearing your faggott ass in half and laugh and try to diss me
You ain't worth the urine particles existing in my piss stream
Since the cradle a word angel with a broken halo
The kid with the broken halo
The devil won't seem to let me go
They say that fake's the new real
I'll chop them up in suitcases, let the familiy pick one like it's Deal Or No Deal
They try to get at me, bitter the kid out spit they bosses
I'll have the studio literally littered with rapper's corpses
Bringer of death, barbarian will impale
If God was a rapper than He'd be Chino XL
Stuck up, snotty, known to body rappers biblically
Leave 'em like Sampson with his eyes gouged out by the Phiilistines
Of my own style, I'm the father, Maury Povich
Chino's so tight in the booth, I'm feeling clausterphobic
Free of the corporate theater, my heater is coming soon
If I attack you on stage you will not make it to your dressing room
They call me brutal cause I don't think a cop should shoot you
Then get away with it, we shouldn't have it, come on, be truthful
My homie tried to get a grant to go to school
All he was granted was Fox News views of Oscar Grant in his tomb
Guerilla monsoon with a blow torch
You can't hold a candle
Y'all ain't no vandals wearing skinny jeans and Croc sandels
My art canvas will start panics
Will heartlessly go to the Bronx Zoo bear handed to tear apart Pandas
I wanna scalp these traitors and bring out my native thoughts
Cause revolution has never been a spectator sport
Chino, the muscle fill will lay you down right in a tomb
There will be nowhere on your body that doesn't have a wound
I write like someone's life inside of a cartoon
The fiendish, human Venus Flytrap of raps is in full bloom
Heaven's on the payroll even with my broken halo
The kid with the broken halo
The devil won't seem to let me go

Översättning

Barnet med den trasiga glansen
Djävulen verkar inte släppa mig
Det är sant bokstäverna som de skickade från skolan till min mamma
Chino är för vild och spelar inte bra med andra
Rappare är blinda och hjärntvättar och måste påminnas
Den Puerto Ricanska superhjälten ingen montering krävs
Mörkt och agnostiskt, jag torterar dig inriktad på min skit
Bastard var försiktig, som en nigga med glasögon i en mosh grop
Jag flyter fritt, spottar religiöst med varje andetag
Med fler linjer än det finns i Kimora Lees nacke
Jag är sjuk med en penna, han är klar
Men knulla med en gaffel i honom, sticka honom med varje köksredskap jag kan hitta
Den brutalistiska, underhuggna handledningen, bevisar att det är i mina jeans som sann religion
Oddsen är liten till ingen att du kan leva
Du vill inte vara jag är inte övertygande
Det blir kul att vara du, bara för att bevittna min skönhet i tre diminsioner
Nödvändigt, hämnd, att förlora min religion
Bara fem ord som är värre för mig att höra är
"Babe, jag tror att jag är gravid."
Det är verkligen inget att mörda fegisar med en kofot
Och få dem rädda att lämna huset av rädsla för döden som Solar
Jag tar kredit för massor av poliser, det är Chinos fel
Skär sedan mitt namn i ditt ansikte och fyll såren med bordssalt
Uppdraget, infiltrera systemet med eller utan vapen
Och kväva dig tills dina lungor inte har någon luft / arving som kungar utan söner
Världen sa till mig, "Gå till helvetet", okej, jag träffar dig där
Latino's fuskar inte döden, vi besegrar den rättvist och fyrkantigt
Att riva din skinkiga röv i hälften och skratta och försök att dissa mig
Du är inte värt de urinpartiklar som finns i min pissström
Sedan vaggan ett ord ängel med en trasig gloria
Barnet med den trasiga glansen
Djävulen verkar inte släppa mig
De säger att falska är den nya riktiga
Jag hugger upp dem i resväskor, låt familjen välja en som om det är Deal or No Deal
De försöker komma till mig, bittert barnet spottar de bossar
Jag får studion bokstavligen full av rapparens lik
Döden kommer, barbar kommer att pälsa
Om Gud var en rappare än han skulle vara Chino XL
Fast, snörrig, känd för kroppsrappare bibliskt
Lämna dem som Sampson med sina ögon sträckta ut av Phiilistines
Av min egen stil är jag far, Maury Povich
Chino är så tätt i båset, jag känner mig clausterphobic
Fri från företagsteatern, min värmare kommer snart
Om jag attackerar dig på scenen kommer du inte till ditt omklädningsrum
De kallar mig brutal eftersom jag inte tycker att en polis ska skjuta dig
Kom sedan undan med det, vi borde inte ha det, kom igen, vara sanningsenliga
Min homie försökte få ett stipendium för att gå i skolan
Allt han beviljades var Fox News syn på Oscar Grant i hans grav
Gerillamonsun med en blåslampa
Du kan inte hålla ett ljus
Ni är inga vandaler som bär skinny jeans och Croc-sandaler
Min konstduk kommer att få panik
Kommer hjärtlöst att gå till Bronx Zoo björn överlämnas för att riva sönder Pandas
Jag vill hårbotten dessa förrädare och ta fram mina egna tankar
Orsaken till revolution har aldrig varit en åskådarsport
Chino, muskelfyllningen kommer att lägga dig direkt i en grav
Det kommer ingenstans på din kropp som inte har ett sår
Jag skriver som någons liv inuti en tecknad film
Den djävulska, mänskliga Venus Flytrap av rappar är i full blomning
Himlen är på lönelistan även med min trasiga gloria
Barnet med den trasiga glansen
Djävulen verkar inte släppa mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *