Artist chino xl - Låttitel anything

Text och översättning: chino xl - anything. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chino xl! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chino xl och se vilka fler låtar vi har av chino xl i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[Hook]
Long, long, long look away
Long, long, long look away
I don't owe you anything
I don't owe you anything
Long, long, long look away
Long, long, long look away
I don't owe you anything
I don't owe you anything
[Verse 1]
Yo
Locked in a hospital, a dead nurse with big tits and slit wrists
Tried to administer me pills but I resist
I'm dangerous as crocodiles out of tanks
You don't need my DNA strands to recognize my killer traits
I lost my mind, I'm haunted by the words that I've invented
To the point, they're feeding me glasses of Nyquil with my dinner
I associate the infliction of pain with pleasure
Frequently insult my neighbors wearing blood stained leathers
People that never visit insist that I owe them shit
I'm repeatedly taking Rohypnol and praying I don't exist
Damn near wanna throw a party off exhilaration
That I get from squeezing the life out of a human body shaking
I'm a happening waiting to accident, blessed sacriment
Festering blasphemist, transient arrogant acrobat
Riding camelbacks under circus tents, nervous off Percocets
Possessed laughs till I'm at Bernie Mac's funeral services
[Hook]
[Verse 2]
You've got mental problems, I'm sure
It's just that mine is greater
At least you have honor to live in the time I put ink to paper
Over 10, 000 hours of labor, limitless
An undeniable perfectionist that plagues the souls of lyricists
Hand me a scalpel I'll scribble scribes on your face
I make people run, that's why they call it the human race
XL campaign, don't owe you a damn thang
Tear a turtles head off, drink blood out of shells like canteens
I can't scream, I got the metal machines ready
Forever holding my piece like I'm not objecting at a wedding
Was manufactured in Heaven to be a horid tourist
Placed specifically on Earth, quantuum leaps over other artists
Dirty my name, the seeds of discontent were planted
That's grounds for murder, I'm stoned, you took me for granted
Damn it, you think I owe you something, get it in blood
Rick James last words, "Chino's verse is a hell of a drug"
[Hook]
[Verse 3]
(Get me out of here)
I just needed some time to get my mind right
Then it's back to these bitches yelling "Go Daddy" like the website
Run away don't cross me
You won't be able to walk through your house without tripping over some dead offspring
I'm getting stressed by the government
Don't even write my name down unless it has "Paid To The Order" in front of it
Budgeted, trying to feed your family is real
Gas prices looking bigger than the numbers on Adele's bathroom scale
My skills internal and running wild
I could eat a Rubix Cube and shit it out completely solved
I vowed my foundation is built with brick and mortar
Destroying peers like a tsunami tearing through a harbor
Consistantly ill, but still industry overlook me
Officially, something is fisher than mermaid pussy
I hate you with a perfect hate and nothing less
Last seven words:
The best ever from the best yet
[Hook]

Översättning

[Krok]
Lång, lång, lång titt bort
Lång, lång, lång titt bort
Jag är inte skyldig dig någonting
Jag är inte skyldig dig någonting
Lång, lång, lång titt bort
Lång, lång, lång titt bort
Jag är inte skyldig dig någonting
Jag är inte skyldig dig någonting
[Vers 1]
Yo
Låst på ett sjukhus, en död sjuksköterska med stora bröst och slitshandleder
Försökte ge mig piller men jag motstår
Jag är farlig som krokodiler ur tankar
Du behöver inte mina DNA-strängar för att känna igen mina mördareegenskaper
Jag tappade sinnet, jag hemsöks av orden som jag har uppfunnit
Till sist matar de mig glas Nyquil med middagen
Jag associerar smärtstillförseln med nöje
Förolämpa ofta mina grannar som bär blodfärgade läder
Människor som aldrig besöker insisterar på att jag är skyldig dem skit
Jag tar flera gånger Rohypnol och ber att jag inte finns
Jävla nära att kasta en fest av glädje
Att jag får från att pressa livet ur en människokropp som skakar
Jag är en händelse som väntar på olycka, välsignat sakrament
Festar hädelse, övergående arrogant akrobat
Rider camelbacks under cirkustält, nervösa utanför Percocets
Besatt skratt tills jag är på Bernie Macs begravningstjänster
[Krok]
[Vers 2]
Du har mentala problem, jag är säker
Det är bara det att min är större
Du har åtminstone äran att leva i den tid jag lägger bläck på papper
Över 10 000 arbetstimmar, obegränsat
En obestridlig perfektionist som plågar textförfattarnas själar
Ge mig en skalpell, jag ska klottra skrivare i ditt ansikte
Jag får folk att springa, det är därför de kallar det för mänskligheten
XL-kampanj, är inte skyldig dig
Riv en sköldpaddor av huvudet, drick blod ur skalen som matsalar
Jag kan inte skrika, jag har gjort metallmaskinerna redo
Håll alltid min bit som jag inte motsätter mig ett bröllop
Tillverkades i himlen för att vara en hemsk turist
Placerad specifikt på jorden hoppar kvantum över andra artister
Smutsigt mitt namn, fröer av missnöje planterades
Det är skäl för mord, jag är stenad, du tog mig för givet
Fan, du tror att jag är skyldig dig något, få det i blod
Rick James sista ord, "Chinos vers är ett helvetes läkemedel"
[Krok]
[Vers 3]
(Få mig härifrån)
Jag behövde bara lite tid för att få mina tankar rätt
Sedan är det tillbaka till dessa tikar som skriker "Go Daddy" som webbplatsen
Fly bort, korsa mig inte
Du kommer inte att kunna gå igenom ditt hus utan att snubbla över några döda avkommor
Jag blir stressad av regeringen
Skriv inte ens mitt namn såvida det inte står "Betalt till order" framför det
Budgeterat, att försöka mata din familj är verkligt
Bensinpriserna ser större ut än siffrorna på Adeles badrumsskala
Mina färdigheter internt och löpande
Jag kunde äta en Rubix Cube och skit ut den helt löst
Jag lovade att min grund är byggd med tegel och murbruk
Förstör kollegor som en tsunami som slits genom en hamn
Konsekvent sjuka, men ändå förbiser industrin mig
Officiellt är något fiskare än sjöjungfrufitta
Jag hatar dig med ett perfekt hat och inget mindre
Senaste sju orden:
Det bästa någonsin från det bästa hittills
[Krok]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *