• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • chasing eidolon – you can t have everything

Artist chasing eidolon - Låttitel you can t have everything

Text och översättning: chasing eidolon - you can t have everything. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av chasing eidolon! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i chasing eidolon och se vilka fler låtar vi har av chasing eidolon i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We always talked about it
What would happen to us
And always fought about it
Where we'd go when we grew up
Now here I am
Waiting for you
Standing here
Looking for you
Everything
In a hundred thousand pieces
What you told me
Shattered it again
Everything
You didn't even give a reason
Just walked on
No hesitation
You can't have everything
No matter what you change
It all starts over again
One more broken promise
Full of empty words
They work like a virus
Always numbing the hurt
And I'm still here
Watching the clock
Asking if
Maybe you forgot
Everything
In a hundred thousand pieces
What you told me
Shattered it again
Everything
You didn't even give a reason
Just walked on
No hesitation
You can't have everything
No matter what you change
It all starts over again
will I ever see the end
( everything in a hundred thousand pieces )
feel like we're falling apart
( everything in a hundred thousand pieces )
can i forget what we had
( everything in a hundred thousand pieces )
return to me unbroken, not in a hundred thousand pieces...
Everything
In a hundred thousand pieces
What you told me
Shattered it again
Everything
You didn't even give a reason
Just walked on
No hesitation
You can't have everything
No matter what you change
It all starts over again
Everything
In a hundred thousand pieces
What you told me
Shattered it again
Everything
You didn't even give a reason
Just walked on
No hesitation
You can't have everything...
(You can't have everything...)
No matter what you change
(No matter what you change...)
You can't have everything
No matter what you change
It all starts over again
You, can't have everything...
You've lost it all, waiting while I fade away
You, can't have everything...
But i can forgive you, and all the wrong turns you made
You, can't have everything...
You still have one chance to come back
You can't have everything...

Översättning

Vi pratade alltid om det
Vad skulle hända oss
Och kämpade alltid om det
Vart vi skulle gå när vi växte upp
Nu är jag här
Väntar på dig
Står här
Söker dig
Allt
I hundra tusen bitar
Vad du sa till mig
Krossade den igen
Allt
Du gav inte ens anledning
Gick bara vidare
Ingen tvekan
Du kan inte ha allt
Oavsett vad du ändrar
Allt börjar om igen
Ytterligare ett brutet löfte
Full av tomma ord
De fungerar som ett virus
Bedövar alltid skadan
Och jag är fortfarande här
Titta på klockan
Frågar om
Du kanske glömde
Allt
I hundra tusen bitar
Vad du sa till mig
Krossade den igen
Allt
Du gav inte ens anledning
Gick bara vidare
Ingen tvekan
Du kan inte ha allt
Oavsett vad du ändrar
Allt börjar om igen
kommer jag någonsin att se slutet
(allt i hundratusen bitar)
känner att vi faller sönder
(allt i hundratusen bitar)
kan jag glömma vad vi hade
(allt i hundratusen bitar)
återvänd till mig obruten, inte i hundra tusen bitar ...
Allt
I hundra tusen bitar
Vad du sa till mig
Krossade den igen
Allt
Du gav inte ens anledning
Gick bara vidare
Ingen tvekan
Du kan inte ha allt
Oavsett vad du ändrar
Allt börjar om igen
Allt
I hundra tusen bitar
Vad du sa till mig
Krossade den igen
Allt
Du gav inte ens anledning
Gick bara vidare
Ingen tvekan
Du kan inte ha allt ...
(Du kan inte ha allt ...)
Oavsett vad du ändrar
(Oavsett vad du ändrar ...)
Du kan inte ha allt
Oavsett vad du ändrar
Allt börjar om igen
Du kan inte ha allt ...
Du har tappat allt och väntat medan jag tappar bort
Du kan inte ha allt ...
Men jag kan förlåta dig och alla fel vändningar du gjorde
Du kan inte ha allt ...
Du har fortfarande en chans att komma tillbaka
Du kan inte ha allt ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *