Artist charice - Låttitel through the years

Text och översättning: charice - through the years. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av charice! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i charice och se vilka fler låtar vi har av charice i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I can't remember when you weren't there
When I didn't care for anyone but you
I swear we've been through everything there is
Can't imagine anything we've missed
Can't imagine anything the two of us can't do
Through the years
You've never let me down
You turned my life around
The sweetest days I've found
I've found with you
Through the years
I've never been afraid
I've loved the life we've made
And I'm so glad I've stayed
Right here with you
Through the years
I can't remember what I used to do
Who I trusted whom, I listened to before
And I swear you've taught me everything I know
Can't imagine needing someone so
But seems to me
I need you more and more
(Through the years) Through the years
(Through all the good and bad) Through all the good and bad
(I knew how much we had) ooh
(I've always been so glad) So glad to be with you
(To be with you)
(Through the years) Through the years
(It's better everyday) It's better everyday
(You've kissed my tears away) you kissed my tears away
(As long as it's okay)
I'll stay with you
Through the years

Översättning

Jag kommer inte ihåg när du inte var där
När jag inte brydde mig om någon annan än dig
Jag svär att vi har gått igenom allt som finns
Kan inte föreställa mig något vi har missat
Kan inte föreställa mig något som vi två inte kan göra
Genom åren
Du har aldrig svikit mig
Du vände mitt liv
De sötaste dagarna jag har hittat
Jag har hittat med dig
Genom åren
Jag har aldrig varit rädd
Jag har älskat livet vi har gjort
Och jag är så glad att jag har stannat kvar
Just här med dig
Genom åren
Jag kommer inte ihåg vad jag brukade göra
Vem jag litade på vem, lyssnade jag på tidigare
Och jag svär att du har lärt mig allt jag vet
Kan inte tänka mig att jag behöver någon så
Men verkar för mig
Jag behöver dig mer och mer
(Genom åren) Genom åren
(Genom allt gott och dåligt) Genom allt gott och ont
(Jag visste hur mycket vi hade) ooh
(Jag har alltid varit så glad) Så glad att vara med dig
(Att vara med dig)
(Genom åren) Genom åren
(Det är bättre varje dag) Det är bättre varje dag
(Du har kyssat bort mina tårar) du kyssade bort mina tårar
(Så länge det är okej)
jag stannar hos dig
Genom åren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *