Artist charice - Låttitel pyramid

Text och översättning: charice - pyramid. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av charice! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i charice och se vilka fler låtar vi har av charice i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Shawty's love is like a pyramid,
We stand together until the very end,
There'll never be another love for sure,
Iyaz and Charice let we go.
Stones, heavy like the love you've shown
Solid as the ground we've known
And I just wanna carry on
We took it from the bottom up
And even in a desert storm
Steady as a rock we hold
Wishing every moment froze
Now I just wanna let you know
Earthquakes can't shake us
Cyclones can't break us
Hurricanes can't take away our love
Pyramid, we built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top, like a pyramid
And even when the wind is blowing
We'll never fall just keep on going
Forever we will stay, like a pyramid
Cold, never ever when you're close
We will never let it fold
A story that was never told
Something like a mystery
And every step you took we've grown
Look how fast our time has flown
A journey to a place unknown
We're going down in history
Earthquakes can't shake us
Cyclones can't break us
Hurricanes can't take away our love
Pyramid, we built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top, like a pyramid
And even when the wind is blowing
We'll never fall just keep on going
Forever we will stay, like a pyramid
Like a pyramid girl I'ma show you
That I love you so much that we're gonna get through
Even when it storms I will never go
I'ma be the one to keep you safe
Before was a love I care more than enough
Holding on to one another be the cover when it's rough
Mother nature, or disaster won't stop our happy ever after
Pyramid, keep it going
Pyramid, we built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top, like a pyramid
And even when the wind is blowing
We'll never fall just keep on going
Forever we will stay, like a pyramid
Built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top, like a pyramid
And even when the wind is blowing
We'll never fall just keep on going
Forever we will stay, like a pyramid
Like a pyramid, like a pyramid, like a pyramid
Like a pyramid, like a pyramid, like a pyramid

Översättning

Shawty's kärlek är som en pyramid,
Vi står tillsammans till slutet,
Det kommer aldrig att finnas en annan kärlek säkert,
Iyaz och Charice släpper vi.
Stenar, tunga som den kärlek du har visat
Fast som den mark vi har känt
Och jag vill bara fortsätta
Vi tog det från botten upp
Och även i en ökenstorm
Stadig som en sten vi håller
Önskar varje ögonblick frös
Nu vill jag bara meddela dig
Jordbävningar kan inte skaka oss
Cykloner kan inte bryta oss
Orkaner kan inte ta bort vår kärlek
Pyramid, vi byggde detta på en solid sten
Det känns som om det är himmels touch
Tillsammans på toppen, som en pyramid
Och även när det blåser
Vi kommer aldrig att falla bara fortsätt
För alltid kommer vi att stanna, som en pyramid
Kall, aldrig när du är nära
Vi kommer aldrig att låta det vikas
En historia som aldrig berättades
Något som ett mysterium
Och varje steg du tog har vi vuxit
Titta hur snabbt vår tid har gått
En resa till en okänd plats
Vi går in i historien
Jordbävningar kan inte skaka oss
Cykloner kan inte bryta oss
Orkaner kan inte ta bort vår kärlek
Pyramid, vi byggde detta på en solid sten
Det känns som om det är himmels beröring
Tillsammans på toppen, som en pyramid
Och även när det blåser
Vi kommer aldrig att falla bara fortsätt
För alltid kommer vi att stanna, som en pyramid
Som en pyramidflicka ska jag visa dig
Att jag älskar dig så mycket att vi kommer igenom
Även när det stormar kommer jag aldrig åka
Jag är den som ska skydda dig
Förr var en kärlek jag bryr mig mer än tillräckligt
Att hålla fast vid varandra är omslaget när det är grovt
Moder natur eller katastrof kommer inte att stoppa våra lyckliga någonsin
Pyramid, fortsätt
Pyramid, vi byggde detta på en solid sten
Det känns som om det är himmels beröring
Tillsammans på toppen, som en pyramid
Och även när det blåser
Vi kommer aldrig att falla bara fortsätt
För alltid kommer vi att stanna, som en pyramid
Byggt detta på en solid sten
Det känns som om det är himmels beröring
Tillsammans på toppen, som en pyramid
Och även när det blåser
Vi kommer aldrig att falla bara fortsätt
För alltid kommer vi att stanna, som en pyramid
Som en pyramid, som en pyramid, som en pyramid
Som en pyramid, som en pyramid, som en pyramid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *