Artist charice - Låttitel life is wow

Text och översättning: charice - life is wow. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av charice! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i charice och se vilka fler låtar vi har av charice i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Feel it Now
This Love in my Heart
Its easy to start
A simple song
Feel it Now
It's coming from above
Bursting from inside out
All this LOVE and...
Wow!, feeling's so Fine
It's Time to Shine
All my dreams coming true
For me and you
Experience Life!
Let's sing and Shout
This feeling baby right now!
Chorus:
Life is... Wow ... Wow... Wow
Feel it right now...now... now...
Life is... Wow ... Wow... Wow
Sing it right now...now... na-na-now...!
I share the Love with All of You
We simply know the Feeling
My feelings for all of you
More than what, we've imagined to be
We'll follow the Voice
And then we'll see!
Feels so Fine
It's Time to Shine
All our dreams coming true
For me and you
Experience Life!
Let's sing and Shout...!
This Feeling baby right now.
Chorus:
Life is... Wow ... Wow... Wow
Feel it right now...now... now...
Life is... Wow ... Wow... Wow
Sing it right now...now... na-na-now...!
Bridge:
Feel it Now
Its time for you to Feel it too
This WOW from deep within
Just let it Flow...
I'm Free to Experience more!
Free my heart to sing and shout
RAP:
(wah... wah... wah... Wow)
All this Love inside
Set all the rest aside
I share this Love with You
You know the Feeling is True... Wow!
We can have it All. Experience More!
We are the one! We Are the best!
Just Follow your Voice coz
Life is... Wow!
Chorus:
Life is... Wow ... Wow... Wow
Feel it right now...now... now...
Life is... Wow ... Wow... Wow
Sing it right now...now... na-na-now...!
Life is... Wow ... Wow... Wow
Feel it right now... (We are the one!) now... now... (We are the best!)...
Life is... Wow ... Wow... Wow
Sing it right now...now... na-na-now...!
Life is... Wow ... Wow... Wow
Feel it right now...now... na-na-now...!

Översättning

Känn det nu
Denna kärlek i mitt hjärta
Det är lätt att starta
En enkel sång
Känn det nu
Det kommer uppifrån
Burst inifrån och ut
Allt detta KÄRLEK och ...
Wow !, känslan är så fin
Det är dags att skina
Alla mina drömmar går i uppfyllelse
För mig och dig
Upplev livet!
Låt oss sjunga och skrika
Den här känslan älskling just nu!
Kör:
Livet är ... Wow ... Wow ... Wow
Känn det just nu ... nu ... nu ...
Livet är ... Wow ... Wow ... Wow
Sjung det just nu ... nu ... na-na-nu ...!
Jag delar kärleken med er alla
Vi känner helt enkelt känslan
Mina känslor för er alla
Mer än vad, vi har föreställt oss att vara
Vi följer rösten
Och då får vi se!
Känns så fin
Det är dags att skina
Alla våra drömmar går i uppfyllelse
För mig och dig
Upplev livet!
Låt oss sjunga och skrika ...!
Den här känslan av baby just nu.
Kör:
Livet är ... Wow ... Wow ... Wow
Känn det just nu ... nu ... nu ...
Livet är ... Wow ... Wow ... Wow
Sjung det just nu ... nu ... na-na-nu ...!
Bro:
Känn det nu
Det är dags för dig att känna det också
Denna WOW från djupt inifrån
Låt det flöda...
Jag är fri att uppleva mer!
Frigör mitt hjärta att sjunga och skrika
RAP:
(wah ... wah ... wah ... Wow)
All denna kärlek inuti
Lägg resten åt sidan
Jag delar den här kärleken med dig
Du vet att känslan är sann ... Wow!
Vi kan ha allt. Upplev mer!
Vi är den! Vi är bäst!
Följ bara din röst coz
Livet är ... Wow!
Kör:
Livet är ... Wow ... Wow ... Wow
Känn det just nu ... nu ... nu ...
Livet är ... Wow ... Wow ... Wow
Sjung det just nu ... nu ... na-na-nu ...!
Livet är ... Wow ... Wow ... Wow
Känn det just nu ... (Vi är den!) Nu ... nu ... (Vi är bäst!) ...
Livet är ... Wow ... Wow ... Wow
Sjung det just nu ... nu ... na-na-nu ...!
Livet är ... Wow ... Wow ... Wow
Känn det just nu ... nu ... na-na-nu ...!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *