Artist champion - Låttitel the insider

Text och översättning: champion - the insider. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av champion! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i champion och se vilka fler låtar vi har av champion i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The actions of a few as displayed on the news,
Turns what we do, into falsities far from truth.
Today we'll break through the walls in our way.
Today we'll prove these lies are false and we're here to stay,
We've worked so damn hard for what we have today.
We can't let down our guard.
We'll prove we take pride in or name,
Today we'll break through the walls set in our way,
Today we'll prove these lies are false and we're here to stay.
This negative media attention is going to bury us alive.
Youth denied expression from what the public misunderstands.
We won't turn our back, we will stand strong.

Översättning

Åtgärderna från några få som visas i nyheterna,
Omvandlar det vi gör till falskheter långt ifrån sanningen.
Idag bryter vi igenom väggarna på vårt sätt.
Idag kommer vi att bevisa att dessa lögner är falska och vi är här för att stanna,
Vi har jobbat så jävla hårt för det vi har idag.
Vi kan inte svika vår vakt.
Vi kommer att bevisa att vi är stolta över eller namn,
Idag kommer vi att bryta igenom väggarna på vår väg,
Idag kommer vi att bevisa att dessa lögner är falska och vi är här för att stanna.
Denna negativa medieuppmärksamhet kommer att begrava oss levande.
Ungdom förnekade uttryck från vad allmänheten missförstår.
Vi kommer inte att vända ryggen, vi kommer att stå starka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *