Artist champion - Låttitel fourth of july

Text och översättning: champion - fourth of july. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av champion! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i champion och se vilka fler låtar vi har av champion i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

It's a new day. I woke up feeling wiser than I did yesterday. I've cleaned a slate I never thought I would. Thinking about the good times between me and you. And I've been thinking about those time. And how I let hatred tear me down. And I know it's gotten us nowhere. So it's time I let go, break free, and live my life. Now its tinme to let it go. Because tomorrow may not come. And I need to let you know that there's something here that we can save. Before it's too I don't want to say these words to your grave. And I've been thinking about those times and how I let hatred tear me down. And how it's gotten us nowhere. So this time I want to know what you're thinking. Can we learn? Can we try? Can we learn to forgive and forget and leave the past behind. And begin to live our lives without any regrets. Yea I guess I have grown up but I am still learning. Yea I guess I have grown up but I'm still learning everyday. And today I'm learning to let go.

Översättning

Det är en ny dag. Jag vaknade och kände mig klokare än i går. Jag har rengjort en skiffer som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Tänker på de goda tiderna mellan mig och dig. Och jag har funderat på den tiden. Och hur jag lät hat riva ner mig. Och jag vet att det har fått oss ingenstans. Så det är dags att jag släpper, bryter mig loss och lever mitt liv. Nu är det bara att släppa det. För att imorgon kanske inte kommer. Och jag måste meddela dig att det finns något här som vi kan spara. Innan det är för vill jag inte säga dessa ord till din grav. Och jag har funderat på dessa tider och hur jag lät hat riva ner mig. Och hur det har fått oss ingenstans. Så den här gången vill jag veta vad du tänker. Kan vi lära oss? Kan vi försöka? Kan vi lära oss att förlåta och glömma och lämna det förflutna. Och börja leva våra liv utan ånger. Jag antar att jag har vuxit upp men jag lär mig fortfarande. Jag antar att jag har vuxit upp men jag lär mig fortfarande varje dag. Och idag lär jag mig att släppa taget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *