• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cat stevens – the boy with a moon star on his head

Artist cat stevens - Låttitel the boy with a moon star on his head

Text och översättning: cat stevens - the boy with a moon star on his head. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cat stevens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cat stevens och se vilka fler låtar vi har av cat stevens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

A gardener's daughter stopped me on my way, on the day I was to wed
It is you who I wish to share my body with she said
We'll find a dry place under the sky with a flower for a bed
And for my joy I will give you a boy with a moon and star on his head.
Her silver hair flowed in the air laying waves across the sun
Her hands were like the white sands, and her eyes had diamonds on.
We left the road and headed up to the top of the Whisper Wood
And we walked 'till we came to where the holy magnolia stood.
And there we laid cool in the shade singing songs and making love
With the naked earth beneath us and the universe above.
The time was late my wedding wouldn't wait I was sad but I had to go,
So while she was asleep I kissed her cheek for cheerio.
The wedding took place and people came from many miles around
There was plenty merriment, cider and wine abound
But out of all that I recall I remembered the girl I met
'Cause she had given me something that my hear could not forget.
A year had passed and everything was just as it was a year before
As if was a year before
Until the gift that someone left, a basket by my door.
And in there lay the fairest little baby crying to be fed,
I got down on my knees and kissed the moon and star on his head.

Översättning

En trädgårdsmästares dotter stoppade mig på min väg den dagen jag skulle gifta mig
Det är du som jag vill dela min kropp med sa hon
Vi hittar en torr plats under himlen med en blomma för en säng
Och för min glädje ska jag ge dig en pojke med en måne och en stjärna på huvudet.
Hennes silverhår flödade i luften och lade vågor över solen
Hennes händer var som den vita sanden och hennes ögon hade diamanter på.
Vi lämnade vägen och gick upp till toppen av Whisper Wood
Och vi gick tills vi kom dit den heliga magnoliaen stod.
Och där låg vi svalt i skuggan och sjöng sånger och älskade
Med den nakna jorden under oss och universum ovanför.
Tiden var sent mitt bröllop ville inte vänta jag var ledsen men jag var tvungen att gå,
Så medan hon sov kysste jag hennes kind för cheerio.
Bröllopet ägde rum och folk kom från många mil
Det fanns gott om munterhet, cider och vin i överflöd
Men av allt jag minns kom jag ihåg flickan jag träffade
För att hon hade gett mig något som min hör inte kunde glömma.
Ett år hade gått och allt var precis som året innan
Som om det var ett år tidigare
Fram till gåvan som någon lämnade, en korg vid min dörr.
Och där låg den finaste lilla babyen som grät för att få mat,
Jag gick ner på knä och kysste månen och star på hans huvud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *