Artist cat stevens - Låttitel sitting

Text och översättning: cat stevens - sitting. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cat stevens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cat stevens och se vilka fler låtar vi har av cat stevens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Oh I'm on my way I know I am,
Somewhere not so far from here
All I know is all I feel right now,
I feel the power growing in my hair
Sitting on my own not by myself,
Everybody's here with me
I don't need to touch your face lo know,
And I don't need to use my eyes to see
I keep on wondering if I sleep too long,
Will I always wake up the same (or so)?
I keep on wondering if I sleep to long,
Will I even wake up the same or something
Oh I'm on my way I know I am,
But times there were when thought not
Bleeding half my soul in bad company,
I thank the moon I had the strength to stop
I'm not making love to anyone's wishes,
Only for that light I see
Cause when I'm dead and lowered low in my grave,
That's gonna be the only thing that's left of me
And if I make it to the waterside,
Will I even find me a boat (or so)?
And I if I make it lo the waterside,
I'll be sure to write you note or something
Oh I'm on my way I know I am,
Somewhere not so far from here
All I know is all I feel right now,
I feel the power growing In my hair
Oh life is like a maze of doors
And they all open from the side you're on
Just keep on pushing hard boy, try as you may
You're going to wind up where you started from
You're going to wind up where you started from

Översättning

Åh jag är på väg jag vet att jag är,
Någonstans inte så långt härifrån
Allt jag vet är allt jag känner just nu,
Jag känner kraften växa i mitt hår
Sitter på egen hand inte ensam,
Alla är här med mig
Jag behöver inte röra vid ditt ansikte.
Och jag behöver inte använda mina ögon för att se
Jag fortsätter att undra om jag sover för länge,
Kommer jag alltid att vakna samma (eller så)?
Jag undrar om jag sover för länge,
Kommer jag till och med att vakna samma eller något
Åh jag är på väg jag vet att jag är,
Men tider fanns det när man inte trodde det
Blöder hälften av min själ i dåligt sällskap,
Jag tackar månen att jag hade styrkan att sluta
Jag älskar inte någons önskemål,
Bara för det ljuset ser jag
Orsak när jag är död och sänkt ned i min grav,
Det blir det enda som är kvar av mig
Och om jag når det vid vattnet,
Kommer jag ens hitta en båt (eller så)?
Och jag om jag gör det till vattnet,
Jag kommer säkert att skriva en anteckning eller något
Åh jag är på väg jag vet att jag är,
Någonstans inte så långt härifrån
Allt jag vet är allt jag känner just nu,
Jag känner kraften växa i mitt hår
Åh livet är som en labyrint av dörrar
Och de öppnar alla från den sida du befinner dig på
Fortsätt att driva hårt pojke, försök som du kan
Du kommer att hamna där du började från
Du kommer att hamna där du började från

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *