Artist cat stevens - Låttitel ruins

Text och översättning: cat stevens - ruins. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cat stevens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cat stevens och se vilka fler låtar vi har av cat stevens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

It's so quiet in the ruins walking though the old town
Stones crumbling under my feet I see smoke for miles around
Oh it's enough to make you weep, all that remains of the main street
Up in the park on Sunday, dogs chasing and the children played
Old man with his head down, can't see nothing more around, no
But he remembers how it used to be, back in the old days,
So nice to see you coming back in this town again
It's nice to see a friendly face come peeping through having tea
In the afternoon, so nice to see you coming back in this town again
Ah but it's all changed winter turned on a man
Came down on day when no-one was looking and it
Stole away the land, people running scared, losing hands
Dodging shadows of falling sand, buildings standing like empty shells
And nobody...helping no-one else
Young child with his hands high, ain't able to see no reason why, no
But he remembers how it used to be, back in the old days,
So nice to see you coming back in this town again
It's nice to see a friendly face come peeping through
You'd better know what you're going through now
You came back here to find your home is a black horizon
That you don't recognize, evil destruction has taken everything
You'd better walk on the side while you're still walking
Just keep on walking on down the street keep your distance
From the people you meet.
Oh Lord and you'd better watch your eyes
'Cause if smoke gets in them, baby you won't rise again.
Where's it leading to freedom at what cost
People needing more and more and it's all getting lost
I want back, I want back
Back to the time when the earth was green
And there was no high walls and the sea was clean
Don't stop that sun to shine, it's not yours or mine, no.

Översättning

Det är så tyst i ruinerna som går genom den gamla staden
Stenar som sönder under mina fötter ser jag rök i mil
Åh det räcker för att få dig att gråta, allt som finns kvar av huvudgatan
Uppe i parken på söndag jagade hundar och barnen lekte
Gubbe med huvudet nere, kan inte se något mer runt, nej
Men han kommer ihåg hur det brukade vara, förr i gamla dagar,
Så trevligt att se dig komma tillbaka till den här staden igen
Det är trevligt att se ett vänligt ansikte kika genom att ha te
På eftermiddagen, så trevligt att se dig komma tillbaka till den här staden igen
Ah men allt förändrades vintern på en man
Kom ner på dagen när ingen såg och det
Stal bort landet, folk sprang rädda och tappade händer
Slumrande skuggor av fallande sand, byggnader som står som tomma skal
Och ingen ... hjälper ingen annan
Ungt barn med höga händer, kan inte se någon anledning varför, nej
Men han kommer ihåg hur det brukade vara, förr i gamla dagar,
Så trevligt att se dig komma tillbaka till den här staden igen
Det är trevligt att se ett vänligt ansikte kika igenom
Du vet bättre vad du går igenom nu
Du kom tillbaka hit för att hitta ditt hem är en svart horisont
Att du inte känner igen, den onda förstörelsen har tagit allt
Du borde gå åt sidan medan du fortfarande går
Fortsätt bara gå på gatan, håll avstånd
Från de människor du träffar.
Åh Herre och du borde titta på dina ögon
För om rök kommer in i dem, älskling, kommer du inte att resa dig igen.
Var leder det till frihet till vilken kostnad
Människor som behöver mer och mer och allt går vilse
Jag vill ha tillbaka, jag vill ha tillbaka
Tillbaka till den tid då jorden var grön
Och det fanns inga höga murar och havet var rent
Stoppa inte solen för att skina, den är inte din eller min, nej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *