Artist cat stevens - Låttitel killin time

Text och översättning: cat stevens - killin time. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cat stevens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cat stevens och se vilka fler låtar vi har av cat stevens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

People polishing guns
They've got nothing better to do
Though they think they're having fun
They're just living to die, if they but knew
Now, now
All day long they sit at home
Waiting for the milk to come
Watch them turn into stone
Thinking 'bout the things they might have done,
Now, now
You missed the point, you missed the point
You really missed the point
Everybody's got to know
Love's the reason we're here
No matter which way you go
Love's gonna meet you there
Killing time, killing time
Killing time, killing time
You missed the point, you really missed the point
Made me cry, I wonder why, why
You missed the point, you missed the point
You really missed the point

Översättning

Människor som polerar vapen
De har inget bättre att göra
Även om de tycker att de har kul
De lever bara för att dö, om de bara visste
Nu Nu
Hela dagen sitter de hemma
Väntar på att mjölken kommer
Se hur de förvandlas till sten
Tänker på saker de kan ha gjort,
Nu Nu
Du missade poängen, du saknade poängen
Du missade verkligen poängen
Alla måste veta
Kärlek är anledningen till att vi är här
Oavsett vilken väg du går
Kärlek träffar dig där
Dödar tid, dödar tid
Dödar tid, dödar tid
Du missade poängen, du saknade verkligen poängen
Fick mig att gråta, jag undrar varför, varför
Du missade poängen, du saknade poängen
Du missade verkligen poängen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *