Artist cat stevens - Låttitel katmandu

Text och översättning: cat stevens - katmandu. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cat stevens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cat stevens och se vilka fler låtar vi har av cat stevens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I sit beside the dark
Beneath the mire
Cold gray dusty day
The morning lake
Drinks up the sky
Katmandu I'll soon be seeing you
And your strange bewildering time
Will hold me down
Pass me my hat and coat
Lock up the cabin
Slow night treat me right
Until I go
Be nice to know
Katmandu I'll soon be touching you
And your strange bewildering time
Will hold me down
La la la la la la
La la la la
La la la la la la
La la la la
Chop me some broken wood
We'll start a fire
White warm light the dawn
And help me see
Old Satan's tree
Katmandu I'll soon be touching you
And your strange bewildering time
Will keep me home

Översättning

Jag sitter bredvid mörkret
Under myren
Kallgrå dammig dag
Morgonsjön
Dricker upp i himlen
Katmandu vi ses snart
Och din konstiga förvirrande tid
Håller ner mig
Ge mig min hatt och kappa
Lås upp stugan
Långsam natt behandla mig rätt
Tills jag går
Var trevlig att veta
Katmandu Jag kommer snart att röra vid dig
Och din konstiga förvirrande tid
Håller ner mig
La la la la la la
La la la la
La la la la la la
La la la la
Hacka mig trasigt trä
Vi startar en eld
Vitt varmt ljus gryningen
Och hjälp mig att se
Gamla Satans träd
Katmandu Jag kommer snart att röra vid dig
Och din konstiga förvirrande tid
Håller mig hemma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *