• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cat stevens – it s a super life

Artist cat stevens - Låttitel it s a super life

Text och översättning: cat stevens - it s a super life. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cat stevens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cat stevens och se vilka fler låtar vi har av cat stevens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

See the funny little people running 'round in circles
Throwing bombs as they do
See the funny side of it
They're heading straight for you
See the funny little holes they're making
Looking like craters on the moon
See the funny side of it
We'll be living in them soon
But it's a super life, a super dupa dupa life we live
Yes it's a super life, a super dupa dupa life we live
But it's getting pretty near the end
'Cause with a super life you will borrow everything you lend
So there's never anything to spend
You're broke, you dope you
See the funny little flying saucers we found
Painted up just for you
See the funny man inside
His color matches too
See the silly little camera he loves
Shooting pictures with all day
See the funny side of it
His friends are on their way
But it's a super life, a super dupa dupa life we live
Yes it's a super life, a super dupa dupa life we live
But it's getting pretty near the end
'Cause with a super life you will borrow everything you lend
So there's never anything to spend
You're broke, you dope you
Baby it's a super life, a super dupa dupa life we live
Yes it's a super life, a super dupa dupa life we live

Översättning

Se de roliga små människorna springa runt i cirklar
Kasta bomber som de gör
Se den roliga sidan av det
De är på väg rakt mot dig
Se de roliga små hålen de gör
Ser ut som kratrar på månen
Se den roliga sidan av det
Vi bor snart i dem
Men det är ett superliv, ett super-dupa-dupa-liv vi lever
Ja det är ett superliv, ett super-dupa-dupa-liv vi lever
Men det börjar bli ganska nära slutet
För med ett superliv kommer du att låna allt du lånar ut
Så det finns aldrig något att spendera
Du är trasig, du dopar dig
Se de roliga små flygande tefaten vi hittade
Målade upp just för dig
Se den roliga mannen inuti
Hans färg matchar också
Se den fåniga lilla kameran han älskar
Fotografera bilder med hela dagen
Se den roliga sidan av det
Hans vänner är på väg
Men det är ett superliv, ett super-dupa-dupa-liv vi lever
Ja det är ett superliv, ett super-dupa-dupa-liv vi lever
Men det börjar bli ganska nära slutet
För med ett superliv kommer du att låna allt du lånar ut
Så det finns aldrig något att spendera
Du är trasig, du dopar dig
Baby det är ett superliv, ett super-dupa-dupa-liv vi lever
Ja det är ett superliv, ett super-dupa-dupa-liv vi lever

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *