• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cat stevens – i want to live in a wigwam

Artist cat stevens - Låttitel i want to live in a wigwam

Text och översättning: cat stevens - i want to live in a wigwam. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cat stevens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cat stevens och se vilka fler låtar vi har av cat stevens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'd like to live in a wigwam
Yes I'd like to live in a wigwam
I'd like to live in a wigwam and
Dance round the totem pole
I'd like to live in an igloo
Yes, I'd like to live in an igloo
I'd like to live in an igloo and
Fish from an ice hole
I'd like to ride on a caravan
I'd like to take a ride on a caravan
Yes, I'd like to ride on a caravan and
Sing with the gypsies
I'd like to live on a commune
Yes, I'd like to live on a commune
I'd like to live on a commune and
People can call me a hippie
I don't want to live in a palace
No, I don't want to live in no palace
Oh I don't want to live in no palace
There's too many empty rooms
I don't want to live in a barracks
I don't want to live in a barracks
Oh I don't want to live in a barracks
And wake up to the bugle tune
I'd just like to live in a tree hut
Yes, I'd like to live in a tree hut
Yes, I'd like to live in a tree hut and
Listen to the sound of the birds
I don't want to live in a jailhouse
Don't want to bide my time in no jailhouse
No I don't want to live in no jailhouse and
Be fed bread through the bars
I'm glad I'm alive am I
I'm glad I'm alive am I
I'm glad I'm alive
I'm glad I'm alive
I'm glad I'm alive am I
We gotta get our heads up in the sky
We gotta get our heads up in the sky
We gotta get our heads up
Gotta give it time
We gotta get our heads up in the sky
Gotta get to heaven get a guide
We gotta get to heaven get a guide
We gotta have a guide
We gotta get to heaven get a guide

Översättning

Jag skulle vilja bo i en wigwam
Ja, jag skulle vilja bo i en wigwam
Jag skulle vilja bo i en wigwam och
Dans runt totempolen
Jag skulle vilja bo i en iglo
Ja, jag skulle vilja bo i en iglo
Jag skulle vilja bo i en iglo och
Fisk från ett ishål
Jag skulle vilja åka på en husvagn
Jag skulle vilja ta en tur på en husvagn
Ja, jag skulle vilja åka på en husvagn och
Sjung med zigenarna
Jag skulle vilja bo på en kommun
Ja, jag skulle vilja bo på en kommun
Jag skulle vilja bo på en kommun och
Folk kan kalla mig en hippie
Jag vill inte bo i ett palats
Nej, jag vill inte bo i något palats
Åh, jag vill inte bo i något palats
Det finns för många tomma rum
Jag vill inte bo i en kasern
Jag vill inte bo i en kasern
Åh, jag vill inte bo i en kasern
Och vakna till bugel melodi
Jag skulle bara vilja bo i en trädkoja
Ja, jag skulle vilja bo i en trädkoja
Ja, jag skulle vilja bo i en trädkoja och
Lyssna på fågeln
Jag vill inte bo i ett fängelsehus
Vill inte skjuta min tid i inget fängelsehus
Nej, jag vill inte bo i något fängelsehus och
Matas bröd genom staplarna
Jag är glad att jag lever
Jag är glad att jag lever
Jag är glad att jag lever
Jag är glad att jag lever
Jag är glad att jag lever
Vi måste ta upp huvudet på himlen
Vi måste ta upp huvudet på himlen
Vi måste ta upp huvudet
Måste ge det tid
Vi måste ta upp huvudet på himlen
Måste komma till himlen få en guide
Vi måste komma till himlen och få en guide
Vi måste ha en guide
Vi måste komma till himlen och få en guide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *