Artist cat stevens - Låttitel fill my eyes

Text och översättning: cat stevens - fill my eyes. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cat stevens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cat stevens och se vilka fler låtar vi har av cat stevens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

And in the morning when you fill my eyes
I knew that day I couldn't do,
Ah, no wrong, I couldn't do.
And so my mind begins to memorize
'Cause time will never seem the same,
Ah, no more, never again.
I'm just a coaster but my wheels won't go,
My legs are weak my heels are low.
I'm just a coaster but my wheels won't roll.
Can't make no headway on this road.
There's an empty space inside me now,
A wasteland deep beneath the snow,
So cold, nothing'll grow.
I'm just a coaster but my wheels won't go,
My legs are weak my heels are low.
I'm just a coaster but my wheels won't roll.
Can't make no headway on this road. What road?
And in the morning when you fill my eyes
I knew that day I couldn't do,
Ah, no wrong, I couldn't do.

Översättning

Och på morgonen när du fyller mina ögon
Jag visste att jag inte kunde göra den dagen,
Ah, inget fel, jag kunde inte göra.
Och så börjar mitt sinne att memorera
För tiden kommer aldrig att verka densamma,
Ah, inte mer, aldrig mer.
Jag är bara en dalbana men mina hjul går inte,
Mina ben är svaga, mina klackar är låga.
Jag är bara en dalbana men mina hjul rullar inte.
Kan inte komma framåt på den här vägen.
Det finns ett tomt utrymme inuti mig nu,
En ödemark djupt under snön,
Så kallt, ingenting kommer att växa.
Jag är bara en dalbana men mina hjul går inte,
Mina ben är svaga, mina klackar är låga.
Jag är bara en dalbana men mina hjul rullar inte.
Kan inte komma framåt på den här vägen. Vilken väg?
Och på morgonen när du fyller mina ögon
Jag visste att jag inte kunde göra den dagen,
Ah, inget fel, jag kunde inte göra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *