• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cat stevens – cats in the cradle

Artist cat stevens - Låttitel cats in the cradle

Text och översättning: cat stevens - cats in the cradle. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cat stevens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cat stevens och se vilka fler låtar vi har av cat stevens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

My child arrived just the other day
He came to the world in the usual way
But there were planes to catch, and bills to pay
He learned to walk while I was away
And he was talking 'fore I knew it, and as he grew
He'd say, "I'm gonna be like you, dad
You know I'm gonna be like you."
And the cat's in the cradle and the silver spoon
Little boy blue and the man in the moon
"When you coming home, dad?" "I don't know when
But we'll get together then
You know we'll have a good time then."
My son turned ten just the other day
He said, "Thanks for the ball, dad; come on, let's play
Can you teach me to throw?"
I said, "Not today, I got a lot to do."
He said, "That's okay."
And he walked away, but his smile never dimmed
And said, "I'm gonna be like him, yeah
You know I'm gonna be like him."
And the cat's in the cradle and the silver spoon
Little boy blue and the man in the moon
"When you coming home, dad?" "I don't know when
But we'll get together then
You know we'll have a good time then."
Well, he came from college just the other day
So much like a man, I just had to say
"Son, I'm proud of you. Can you sit for a while?"
He shook his head, and he said with a smile
"What I'd really like, dad, is to borrow the car keys
See you later; can I have them please?"
And the cat's in the cradle and the silver spoon
Little boy blue and the man in the moon
"When you coming home, son?" "I don't know when
But we'll get together then, dad
You know we'll have a good time then."
I've long since retired, and my son's moved away
I called him up just the other day
I said, "I'd like to see you if you don't mind."
He said, "I'd love to, dad, if I could find the time
You see, my new job's a hassle, and the kid's got the flu
But it's sure nice talking to you, dad
It's been sure nice talking to you."
And as I hung up the phone, it occurred to me
He'd grown up just like me
My boy was just like me
And the cat's in the cradle and the silver spoon
Little boy blue and the man in the moon
"When you coming home, son?" "I don't know when
But we'll get together then, dad
We're gonna have a good time then."

Översättning

Mitt barn kom precis häromdagen
Han kom till världen på vanligt sätt
Men det fanns flygplan att fånga och räkningar att betala
Han lärde sig gå medan jag var borta
Och han pratade innan jag visste det och när han växte
Han skulle säga, "Jag ska bli som du, pappa
Du vet att jag kommer att bli som du. "
Och katten är i vaggan och silverskeden
Pysblått och mannen i månen
"När du kommer hem, pappa?" "Jag vet inte när
Men vi ska träffas då
Du vet att vi ska ha det bra då. "
Min son blev tio häromdagen
Han sa, "Tack för bollen, pappa. Kom igen, låt oss spela
Kan du lära mig kasta? "
Jag sa, "Inte idag, jag har mycket att göra."
Han sa, "Det är okej."
Och han gick iväg, men hans leende dimmade aldrig
Och sa, "Jag kommer att bli som han, ja
Du vet att jag kommer att bli som han. "
Och katten är i vaggan och silverskeden
Pysblått och mannen i månen
"När du kommer hem, pappa?" "Jag vet inte när
Men vi ska träffas då
Du vet att vi ska ha det bra då. "
Han kom från college just häromdagen
Så mycket som en man måste jag bara säga
"Son, jag är stolt över dig. Kan du sitta ett tag?"
Han skakade på huvudet och sa med ett leende
”Vad jag verkligen skulle vilja, pappa, är att låna bilnycklarna
Vi ses senare; kan jag få dem snälla? "
Och katten är i vaggan och silverskeden
Pysblått och mannen i månen
"När du kommer hem, son?" "Jag vet inte när
Men vi träffas då, pappa
Du vet att vi ska ha det bra då. "
Jag har för länge sedan gått i pension och min son har flyttat bort
Jag ringde upp honom just häromdagen
Jag sa, "Jag skulle vilja träffa dig om du inte har något emot det."
Han sa, "Jag skulle gärna vilja, pappa, om jag kunde hitta tiden
Du förstår, mitt nya jobb är ett besvär och barnet har influensa
Men det är säkert trevligt att prata med dig, pappa
Det har varit säkert trevligt att prata med dig. "
Och när jag lade på telefonen, föll det på mig
Han hade vuxit upp precis som jag
Min pojke var precis som jag
Och katten är i vaggan och silverskeden
Pysblått och mannen i månen
"När du kommer hem, son?" "Jag vet inte när
Men vi träffas då, pappa
Vi ska ha det bra då. "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *