• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cat stevens – can t keep it in

Artist cat stevens - Låttitel can t keep it in

Text och översättning: cat stevens - can t keep it in. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cat stevens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cat stevens och se vilka fler låtar vi har av cat stevens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Oh I can't keep it in can't keep it in
I've gotta let it out.
I've got to show the world, world's got to see.
See all the love, love that's in me, I said
Why walk alone. Why worry when it's warm over here.
You got so much to say, say what you mean.
Mean what you're thinkin', and think anything.
Oh why, why must you waste you're life away.
You've got to live for today, then let it go, oh
Lover, I want to spend this time with you.
There's nothing I wouldn't do, if you let me know.
And I can't keep it in, I can't hide it and
I can't lock it away.
I'm up for your love, love heats my blood
Blood spins my head, and my head falls in love.
No I can't keep it in, I can't keep it in
I've gotta let it out
I've got to show the world, world's got to know,
Know of the love, love that lies low,
So why can't you say, if you know then why can't you say
You've got too much deceit, and deceit kills the light.
Light, needs has to shine,
I said shine light, shine light.
Love, that no way to live you life.
You allow too much to go by, and that won't do, no
Lover, I want to have you here by my side
Now don't you run don't you hide
while I'm with you now I can't keep it in,
I can't keep it in I gotta let it out
I've gotta show the world, worlds's got to see see all the love,
love that's in me I said why walk alone
Why worry when it's warm over here
You got so much to say, say what you mean
Mean what you're thinkin' and thing anything, why not?
Now why why why not?

Översättning

Åh, jag kan inte hålla det inne kan inte hålla det inne
Jag måste släppa ut det.
Jag måste visa världen, världens måste se.
Se all kärlek, kärlek som finns i mig, sa jag
Varför gå ensam. Varför oroa dig när det är varmt här.
Du har så mycket att säga, säg vad du menar.
Mena vad du tänker och tänk vad som helst.
Åh varför, varför måste du slösa bort ditt liv.
Du måste leva i dag och sedan släppa det, åh
Älskare, jag vill tillbringa den här tiden med dig.
Det är inget jag skulle göra om du berättar för mig.
Och jag kan inte hålla det inne, jag kan inte dölja det och
Jag kan inte låsa bort den.
Jag är redo för din kärlek, kärleken värmer mitt blod
Blod snurrar mitt huvud och mitt huvud blir kär.
Nej, jag kan inte hålla det, jag kan inte hålla det
Jag måste släppa ut det
Jag måste visa världen, världens måste veta,
Vet om kärleken, kärleken som ligger lågt,
Så varför kan du inte säga, om du vet, varför kan du inte säga
Du har för mycket bedrag och bedrägeri dödar ljuset.
Ljus, behov måste lysa,
Jag sa skina ljus, skina ljus.
Kärlek, det inget sätt att leva ditt liv.
Du låter för mycket gå, och det kommer inte att göra, nej
Älskare, jag vill ha dig här vid min sida
Nu springer du inte, döljer du inte
medan jag är med dig nu kan jag inte hålla det inne,
Jag kan inte hålla det inne, jag måste släppa ut det
Jag måste visa världen, världar måste se all kärlek,
kärlek som finns i mig sa jag varför gå ensam
Varför oroa dig när det är varmt här
Du har så mycket att säga, säg vad du menar
Menar vad du tänker och tänker på något, varför inte?
Varför nu varför varför inte?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *