Artist cassius - Låttitel cassius 1999

Text och översättning: cassius - cassius 1999. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cassius! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cassius och se vilka fler låtar vi har av cassius i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Cassius, it's over, Cassius away
Cassius, these day dreams, these day dreams, okay
Cassius, an accident
Cassius, an accident, accident, accident, accident
Cassius, it's over, Cassius, away
Cassius, these day dreams, these day dreams, okay
The lighthouse is an accident
The lighthouse is an accident, accident, accident, accident
I wish we'd gone
Wish we'd gone away
And what you've got
And what you've got is always gone away
Cassius, Cassius at best
It's all that we could do
It's all that we could do
The wind is in
The wind is in my heart
The wind is in
And what you've got is always gone away
Cassius, Cassius at best
It's all that we could do
It's all that we could do
Cassius, it's over, you're second best
Cassius, it's over, you're second best
It's over, you're second best
Second best, second best, second best
Cassius, it's over, Cassius away
Cassius, these day dreams, these day dreams, okay
The lighthouse is an accident
The lighthouse is an accident, accident, accident, accident
I wish we'd gone
Wish we'd gone away
And what you've got
And what you've got is always gone away
Cassius, Cassius at best
It's all that we could do
It's all that we could do
The wind is in
The wind is in my heart
The wind is in
And what you've got is always gone away
Cassius, Cassius is best
It's all that we could do
It's all that we could do
Cassius, it's over, you're second best
Cassius, it's over, you're second best
It's over, you're second best
Second best, second best, second best
I wish we'd gone
Wish we'd gone away
And what you've got
And what you've got is always gone away
Cassius, Cassius at best
It's all that we could do
It's all that we could do
The wind is in
The wind is in my heart
The wind is in
And what you've got is always gone away
Cassius, Cassius at best
It's all that we could do
It's all that we could do

Översättning

Cassius, det är över, Cassius borta
Cassius, dessa dagdrömmar, dessa dagdrömmar, okej
Cassius, en olycka
Cassius, en olycka, olycka, olycka, olycka
Cassius, det är över, Cassius, borta
Cassius, dessa dagdrömmar, dessa dagdrömmar, okej
Fyren är en olycka
Fyren är en olycka, olycka, olycka, olycka
Jag önskar att vi hade gått
Önskar att vi hade gått iväg
Och vad du har
Och det du har är alltid borta
Cassius, Cassius i bästa fall
Det är allt vi kan göra
Det är allt vi kan göra
Vinden är inne
Vinden är i mitt hjärta
Vinden är inne
Och det du har är alltid borta
Cassius, Cassius i bästa fall
Det är allt vi kan göra
Det är allt vi kan göra
Cassius, det är över, du är näst bäst
Cassius, det är över, du är näst bäst
Det är över, du är näst bäst
Näst bäst, näst bäst, näst bäst
Cassius, det är över, Cassius borta
Cassius, dessa dagdrömmar, dessa dagdrömmar, okej
Fyren är en olycka
Fyren är en olycka, olycka, olycka, olycka
Jag önskar att vi hade gått
Önskar att vi hade gått iväg
Och vad du har
Och det du har är alltid borta
Cassius, Cassius i bästa fall
Det är allt vi kan göra
Det är allt vi kan göra
Vinden är inne
Vinden är i mitt hjärta
Vinden är inne
Och det du har är alltid borta
Cassius, Cassius är bäst
Det är allt vi kan göra
Det är allt vi kan göra
Cassius, det är över, du är näst bäst
Cassius, det är över, du är näst bäst
Det är över, du är näst bäst
Näst bäst, näst bäst, näst bäst
Jag önskar att vi hade gått
Önskar att vi hade gått iväg
Och vad du har
Och det du har är alltid borta
Cassius, Cassius i bästa fall
Det är allt vi kan göra
Det är allt vi kan göra
Vinden är inne
Vinden är i mitt hjärta
Vinden är inne
Och det du har är alltid borta
Cassius, Cassius i bästa fall
Det är allt vi kan göra
Det är allt vi kan göra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *