Artist cassius - Låttitel action

Text och översättning: cassius - action. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cassius! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cassius och se vilka fler låtar vi har av cassius i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

It takes two
Point of view
Got no clue
Maybe let's pretend
Where you going
What you showing
Cash you blowing
Face you showing
Ticking, tocking
Weekend rocking
Fish in stocking
Electric shocking
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
When you see, a man doing his thing
Then see, he's got you
When you see a woman doing her thing, baby
Then you see she's on a hue, on a hue
She's on a clue, on a clue
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
In my side, in my mind, baby might you speak was right
Right? On an assy, got my posse
In my boat, and my goat
Going back in the woods, you're making mad in the woods
Got the city in the woods, getting lost in the woods
Working fine in a place
Show that right track in a place
Give my flash give me trick
Like a face in a race
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
When you see a man doing his thing
Then see, he's got his own
When you see another woman doing her thing
Always see she's on a hue, on a hue
Don't think, I'm a 70's baby
Don't think it could all be wrong
Don't you feel from the 1970's baby
All of them could be wrong
When you see a man on a street
Catcalling up to every she alone
When you see a man in the business baby
He never get called a bitch on his own
He never get called a bitch on his own
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Damn with you all these too,in this too
Don't you wanna see a woman baby doing
Don't you want her on her own
Don't you hear the sound of an animal calling
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
(Start all over again)
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
Don't you, don't you do
It takes two
Point of view
Got no chew
Maybe lets pretend
I point you
All got dew
And it's you
Start all over again
In my side, in my mind, baby might you speak was right
Right?

Översättning

Det krävs två
Synpunkt
Fick ingen aning
Låt oss kanske låtsas
Vart ska du
Vad du visar
Kontanter du blåser
Ansikte du visar
Ticking, tocking
Helgrock
Fisk i strumpa
Elektrisk chockerande
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
När du ser, gör en man sin sak
Se sedan, han har dig
När du ser en kvinna göra sin sak, älskling
Då ser du att hon har en nyans, en nyans
Hon har en ledtråd, en ledtråd
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
I mina sidor, i mina tankar, kanske du talar var rätt
Rätt? Jävla, fick min posse
I min båt och min get
När du går tillbaka i skogen blir du arg i skogen
Fick staden i skogen, gå vilse i skogen
Fungerar bra på en plats
Visa det rätta spåret på en plats
Ge min blixt ge mig trick
Som ett ansikte i en tävling
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
När du ser en man göra sin sak
Se, han har sin egen
När du ser en annan kvinna göra sin sak
Se alltid att hon har en nyans, en nyans
Tänk inte, jag är 70-tals baby
Tror inte att allt kan vara fel
Känner du inte från 1970-talets bebis
Alla kan ha fel
När du ser en man på gatan
Catcalling till varje hon ensam
När du ser en man i affärsbarnet
Han kallas aldrig en tik på egen hand
Han kallas aldrig en tik på egen hand
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Fan med dig alla dessa också, även här
Vill du inte se en kvinna bebis göra
Vill du inte ha henne ensam
Hör du inte ljudet av ett djur som ropar
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
(Börja om från början)
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Gör du inte, gör du inte
Det krävs två
Synpunkt
Fick inget tugg
Låt oss kanske låtsas
Jag pekar på dig
Alla fick dagg
Och det är du
Börja om från början
I mina sidor, i mina ögon, kanske du talar rätt baby
Rätt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *