Artist cascada - Låttitel summer of love

Text och översättning: cascada - summer of love. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cascada! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cascada och se vilka fler låtar vi har av cascada i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

This is the summer of love (Ohooh)
I feel my heart is dancing
If you wanna dance with me
Get ready there's a party tonight (Wohooh)
We gonna dance so free
Let's do it for the very first time (Wohooh)
You better wake up, wake up
The party's gonna take up.
We livin' for a saturday night.
All my girls on the floor
Are you ready for the time of your life?
(time of you life)
This is the summer of love,
Ohooh
I feel my heart is dancing.
Summer of Love
Ohooh
It makes me feel alive.
Keep rocking rocking your body,
Rocking rocking the party,
Rocking rock everybody,
Welcome to the summer of love.
Ohooh
And make this feel alive.
I need a thrill of ecstasy,
So DJ come and give us a ride.
Wohooh
We're loosing gravity
The party is about to ignite.
Wohooh
So put your hands up, hands up
Your body's gonna take up,
We livin' for a suturday night.
All the boys on the floor
Are you ready for the time of your life?
(Time of you life)
Welcome to the summer of love
I feel my heart is dancing
Summer of love
It makes me feel alive
This is the summer of love
Summer of love
Keep rocking rocking your body
Rocking rocking the party
Rocking rock everybody
Welcome to the summer of love
Ohooh
And make this feel alive
Welcome to the summer of love
I feel my heart is dancing
Summer of love
It makes me feel alive
This is the summer of love
Summer of love
Keep rocking rocking your body
Rocking rocking the party
Rocking rock everybody
Welcome to the summer of love
Ohooh
And make this feel alive

Översättning

Detta är kärlekens sommar (Ohooh)
Jag känner att mitt hjärta dansar
Om du vill dansa med mig
Gör dig redo att det är en fest ikväll (Wohooh)
Vi dansar så fritt
Låt oss göra det för första gången (Wohooh)
Det är bättre att du vaknar, vaknar
Festen kommer att ta upp.
Vi lever för en lördagskväll.
Alla mina tjejer på golvet
Är du redo för ditt livs tid?
(tiden för ditt liv)
Det här är kärlekens sommar,
Ohooh
Jag känner att mitt hjärta dansar.
Sommar av kärlek
Ohooh
Det får mig att känna mig levande.
Fortsätt gunga din kropp,
Gungande gungande festen,
Rockar alla,
Välkommen till kärlekens sommar.
Ohooh
Och få det här att leva.
Jag behöver en spänning av extas,
Så DJ kom och ge oss en tur.
Wohooh
Vi tappar tyngdkraften
Partiet håller på att antändas.
Wohooh
Så lägg upp händerna, händerna upp
Din kropp kommer att ta upp,
Vi lever för en söndagskväll.
Alla pojkar på golvet
Är du redo för ditt livs tid?
(Tid för ditt liv)
Välkommen till kärlekens sommar
Jag känner att mitt hjärta dansar
Sommar av kärlek
Det får mig att känna mig levande
Det här är kärlekens sommar
Sommar av kärlek
Fortsätt gunga din kropp
Gungar och gungar festen
Gungar rocka alla
Välkommen till kärlekens sommar
Ohooh
Och få det här att leva
Välkommen till kärlekens sommar
Jag känner att mitt hjärta dansar
Sommar av kärlek
Det får mig att känna mig levande
Det här är kärlekens sommar
Sommar av kärlek
Fortsätt gunga din kropp
Gungar och gungar festen
Gungar rocka alla
Välkommen till kärlekens sommar
Ohooh
Och få det här att leva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *