Artist cascada - Låttitel silent night

Text och översättning: cascada - silent night. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cascada! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cascada och se vilka fler låtar vi har av cascada i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright
Round yon virgin, mother and child
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.
Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight!
Glories stream from heaven afar;
Heavenly hosts sing al-le-lu-ia!
Christ the saviour is born!
Christ the saviour is born!
Silent night, holy night!
Wondrous star, lend thy light!
With the angels let us sing
Alleluia to our king!
Christ the saviour is here,
Jesus the saviour is here!
Silent night, holy night!
Son of god, love's pure light
Radiant beams from thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus lord at thy birth;
Jesus lord at thy birth.

Översättning

Stilla natt heliga natt!
Allt är lugnt, allt är ljust
Rund jungfru, mor och barn
Heliga spädbarn så ömt och milt,
Sov i himmelsk fred,
Sov i himmelsk fred.
Stilla natt heliga natt!
Herdbävningar vid synen!
Härligheter strömmar från himlen på avstånd;
Himmelska värdar sjunger al-le-lu-ia!
Kristus frälsaren är född!
Kristus frälsaren är född!
Stilla natt heliga natt!
Underbar stjärna, ge ditt ljus!
Låt oss sjunga med änglarna
Alleluia till vår kung!
Kristus frälsaren är här,
Jesus frälsaren är här!
Stilla natt heliga natt!
Guds son, kärlekens rena ljus
Strålande strålar från ditt heliga ansikte,
Med gryningens förlossande nåd,
Jesus herre vid din födelse;
Jesus herre vid din födelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *