Artist cascada - Låttitel could it be you

Text och översättning: cascada - could it be you. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cascada! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cascada och se vilka fler låtar vi har av cascada i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Close my eyes
I try to hide
I'm listening to my voice inside
What's on to tell me right or wrong
I need to know where I belong
For all the days I ran away
I never dare to ask me who could I be
Who can bring back the love that's inside me
[Chorus]
Could it be you
Or do I lose my way
I'm here but colorblind
Could it be you
Or do I break away
So leave the past behind
I only wanna feel the sunlight stop the fight and see it in your eyes
Wish I just knew what I should do
Could it be you
Somebody tell me if it's true I don't have a clue
Could it be you
Too many things said and done
Sure if you could be the one
To dry the tears I left behind
To chase these demons off my mind
I see your face
Touch your skin
Is this a fight
We both can't win
Sometimes the truth is miles apart
But it's hard to break your heart
[Chorus]
Baby I don't wanna waste your love
Though it's hard to just walk on
Well will this hurt be never ending
Where do I belong
[Chorus]
Maybe it is me
Used to plan to see that it's you
For everything I am everything I need lies in you

Översättning

Stäng mina ögon
Jag försöker gömma mig
Jag lyssnar på min röst inuti
Vad är det som säger mig rätt eller fel
Jag måste veta var jag hör hemma
Under alla dagar jag sprang iväg
Jag vågar aldrig fråga mig vem jag kan vara
Vem kan få tillbaka den kärlek som finns i mig
[Kör]
Kan det vara du
Eller tappar jag vägen
Jag är här men färgblind
Kan det vara du
Eller bryter jag bort
Så lämna det förflutna
Jag vill bara känna att solljuset stoppar striden och ser det i dina ögon
Önskar att jag bara visste vad jag skulle göra
Kan det vara du
Någon säger till mig om det är sant har jag ingen aning
Kan det vara du
För många saker sagt och gjort
Visst om du kan vara den
För att torka tårarna lämnade jag
Att jaga bort demonerna
jag ser ditt ansikte
Rör vid din hud
Är det här en kamp?
Vi kan inte vinna båda
Ibland är sanningen mil från varandra
Men det är svårt att bryta ditt hjärta
[Kör]
Baby, jag vill inte slösa bort din kärlek
Men det är svårt att bara gå vidare
Tja kommer denna skada aldrig att ta slut
Var hör jag hemma
[Kör]
Kanske är det jag
Används för att planera för att se att det är du
För allt jag är allt jag behöver ligger i dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *