• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cappadonna – slang editorial 2

Artist cappadonna - Låttitel slang editorial 2

Text och översättning: cappadonna - slang editorial 2. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cappadonna! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cappadonna och se vilka fler låtar vi har av cappadonna i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

That's how I be likin my mic
You gotta know how to adjust that shit
I came to the fork in the road and went straight
Right out the crack vile to the golden gate
See the silver spoon in my mouth it had cake
My rap birth date debut song was ice bait
Readit like a novel, donna cappa gone
Strivin my duns be dollars and coins
Whether in new york or compton californs
I come correct twenty two outfits and a mic check
One derby, cappachino the great
Sittin at the table where the gambinos ate
Buildin
Wu-tang clan concentrate
Bounce on the track donna crack it like a safe
My slang is editorial explicit material
Breifcase yo, live in stereo flow
Feel me, donna realty
Set the black people free
Killer bees got the best stee
I drip through the faucet
I never lost it
Where the party at
Give me the mic and i'ma toss it
Head crack talk back, verbal attack
Side track you get japped with my lyric impact
Snap outta that, cappadonna seven sauna
Thirty three pirranha, chaos like iguana
Projects is rated x I flex and terminate
Sex mc's is wet so I'm the right source to vex
Endo mic buff, willie on the mic
When both hands are cuffed
Whoever tried to make you fall off
Call your dogs off
Peace to everyday mutts livin with rut
My slang is editorial explicit material
Breifcase yo
Live in stereo flow
Feel me, donna realty
Set the black people free
Killer bees got the best stee
Killer bees got it lock d, got it lock d
Dart specialist, new cappadonna get treacherous
I rock track like a neckalace
Poppy wardrobe, singin like you never expected
I'm on a mission, flippin
What wu-tang clan is the sword new addition
Seek a recipe antidote poke g, ebony
Sunz of man and killer bee can't fold under pressure
Respect the abbott, wu orchestra, what
Fancy talk magic, wise up
Fly girls keep ya eyes up
Track terrorist kiss
Deep in the hill jack battle with jill
Talk boss, featurin words that kill
My slang is editorial explicit material
Breifcase yo, live in stereo flow
Feel me, donna realty
Set the black people free
Work hard wtz
Donna journalistic
Writin wizard(wizid)
Protect my soul when the devil tried to get it
Seen my goal and stuck with it
Ever since a kid, early in a bid
Doin things you never did
All up in a staircase a scareface was lookin
Wallet got tooken
Free from the work release donna kept bookin
Brooklyn bound, with the sound
Hop the turnstiles
Fifty cents to kick it oh it's so wicked
Wu-tang is wu york, hell up in the pyramid
Tabernackles catch fire within the apple
Tabernackles catch fire within the apple
My slang is editorial explicit material
Breifcase yo, live in stereo flow
Feel me, donna realty
Set the black people free
Set the black people free

Översättning

Det är så jag liknar min mikrofon
Du måste veta hur du kan justera den där skiten
Jag kom till gaffeln på vägen och gick rakt
Rätt ut ur sprickan till den gyllene grinden
Se silverskeden i min mun med kaka
Min debut födelsedatum debut låten var is bete
Läs det som en roman, donna cappa borta
Strivin min duns vara dollar och mynt
Vare sig det är i New York eller Compton californs
Jag förstår tjugotvå kläder och en mikrofoncheck
Ett derby, cappachino den stora
Sittin vid bordet där gambinoerna åt
Bygga i
Wu-tang klankoncentrat
Studsa på banan donna knäcka det som ett kassaskåp
Mitt slang är redaktionellt explicit material
Breifcase yo, lev i stereoflöde
Känn mig, donna realty
Gör de svarta människorna fria
Killer bin fick bästa stee
Jag droppar genom kranen
Jag tappade det aldrig
Där festen på
Ge mig mikrofonen och jag ska kasta den
Huvud spricka prata tillbaka, verbal attack
Sidan spår du får japped med min textinslag
Snäpp ut det, cappadonna sju bastu
Trettiotre pirranha, kaos som leguan
Projekt har fått betyg x jag flexar och avslutas
Sex mc är våt, så jag är rätt källa för att irritera
Endo mic buff, willie på mic
När båda händerna är manschetterade
Den som försökte få dig att falla av
Ring av dina hundar
Fred till vardagen mutter livin med spår
Mitt slang är redaktionellt explicit material
Breifcase yo
Lev i stereoflöde
Känn mig, donna realty
Gör de svarta människorna fria
Killer bin fick bästa stee
Killer bin fick det lås d, fick det lås d
Dartspecialist, ny cappadonna blir förrädisk
Jag vaggar som en halsband
Vallmo garderob, sjung som du aldrig förväntat dig
Jag är på uppdrag, flippin
Vilken wu-tang-klan är det nya svärdet
Sök ett recept motgift poke g, ebenholts
Sunz av människa och mördare kan inte vikas under tryck
Respektera abbott, wu orkester, vad
Fancy prata magi, klokt upp
Flugflickor håller ögonen uppe
Spåra terrorist kyss
Djupt inne i backen slås striden med jill
Prata chef, innehåller ord som dödar
Mitt slang är redaktionellt explicit material
Breifcase yo, lev i stereoflöde
Känn mig, donna realty
Gör de svarta människorna fria
Arbeta hårt wtz
Donna journalistisk
Writin-guiden (wizid)
Skydda min själ när djävulen försökte få den
Sett mitt mål och fastnat med det
Ända sedan ett barn, tidigt i ett bud
Gör saker du aldrig gjorde
Allt uppe i en trappa såg en skräckfärg ut
Plånboken blev tagen
Fri från arbetsrelease donna bokade
Brooklyn bunden, med ljudet
Hoppa på turnstilesna
Femtio cent för att sparka det, det är så ond
Wu-tang är wu york, helvete i pyramiden
Tabernackles tar eld i äpplet
Tabernackles tar eld i äpplet
Mitt slang är redaktionellt explicit material
Breifcase yo, lev i stereoflöde
Känn mig, donna realty
Gör de svarta människorna fria
Gör de svarta människorna fria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *