Artist canton jones - Låttitel 1 fan

Text och översättning: canton jones - 1 fan. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av canton jones! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i canton jones och se vilka fler låtar vi har av canton jones i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[VERSE 1:]
You bring joy to my life and I love who You are
No one can compare to You and that's why You're a star
I know that You'll never change and I'll be proud of Your name
Cos I'm Your #1 fan
[VERSE 2:]
Ever since I've known You, You've always been in my heart
No matter what people say, They'll never tear us apart
And every place that I go I'll always let people know,
That I'm Your #1 fan
[CHORUS:]
I'm Your #1 fan
I got my heart in Your hand
And as long as I can breathe
In You I'll always believe
Cos I'm Your #1 fan
[VERSE 3:]
There's no one on Earth's face that could ever take Your place
I would say You're the best and You bring happiness
There's no doubt in my mind, You're the greatest of all time
And I'm Your #1 fan
[CHORUS:]
I'm Your #1 fan
You got my heart in Your hand
And as long as I can breathe
In You I'll always believe
Cos I'm Your #1 fan
[BRIDGE:]
And I am loyal to You
You've made my dreams come true
You gave me reason to live (yeah-eah-eah-eah-eah)
And there are many who'll say that they feel this way
But I'll be there even if they walk away, away
[ENDING: (Choir)]
(#1 #1 fan woah yeah) yeah
(I've got my heart in your hand) I've got my heart in your hand
(And as long, long as I can breathe) and as long as I can breathe
In You I'll always believe (Oh-oh-oh)
Cos I'm Your #1 fan ( #1 fan)
yea-eah (#1 fan)
Oh my, I'll never leave you nor forsake you
I'm Your #1 fan

Översättning

[VERS 1:]
Du ger glädje i mitt liv och jag älskar vem du är
Ingen kan jämföra sig med dig och det är därför du är en stjärna
Jag vet att du aldrig kommer att byta och jag kommer att vara stolt över ditt namn
För jag är din # 1-fan
[VERS 2:]
Ända sedan jag har känt dig har du alltid varit i mitt hjärta
Oavsett vad folk säger, kommer de aldrig att riva oss isär
Och varje plats jag åker kommer jag alltid att låta folk veta,
Att jag är din # 1 fan
[KÖR:]
Jag är din # 1-fan
Jag har mitt hjärta i din hand
Och så länge jag kan andas
I dig kommer jag alltid att tro
För jag är din # 1 fan
[VERS 3:]
Det finns ingen på jordens ansikte som någonsin kan ta din plats
Jag skulle säga att du är bäst och du ger lycka
Det råder ingen tvekan i mitt sinne, du är den största någonsin
Och jag är din # 1-fan
[KÖR:]
Jag är din # 1 fan
Du har mitt hjärta i din hand
Och så länge jag kan andas
I dig kommer jag alltid att tro
För jag är din # 1-fan
[BRO:]
Och jag är lojal mot dig
Du har förverkligat mina drömmar
Du gav mig anledning att leva (yeah-eah-eah-eah-eah)
Och det är många som säger att de känner så
Men jag kommer att vara där även om de går bort, bort
[SLUT: (Kör)]
(# 1 # 1 fan woah yeah) yeah
(Jag har mitt hjärta i din hand) Jag har mitt hjärta i din hand
(Och så länge jag kan andas) och så länge jag kan andas
I dig kommer jag alltid att tro (Åh-åh-åh)
Cos I'm Your # 1 fan (# 1 fan)
yea-eah (# 1 fläkt)
Åh min, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig
Jag är din # 1 fan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *