• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cage the elephant – drones in the valley

Artist cage the elephant - Låttitel drones in the valley

Text och översättning: cage the elephant - drones in the valley. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cage the elephant! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cage the elephant och se vilka fler låtar vi har av cage the elephant i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

While bullets shower the earth
We turn our heads and cover our faces
Now flames devour the sky
And I hear these words in the back of my Mind
Here we stand at this fork in the road
We got no time to waste
Oh which way shall we go?
This old world's spinning out of control
Oh which way shall we go?
Which way shall we go?
I can't believe this, it makes me sick
Fresh smell of death on your tongue
You bait the hook and here come the children
Another grave stone to sell
While you get rich in the valley of hell
Here we stand at this fork in the road
We got no time to waste
Oh which way shall we go?
This old world's spinning out of control
Oh which way shall we go?
Which way shall we go?
I can't believe this, it makes me sick
The devil's creeping
He's got us eating from his dirty hands
We feast on lies
Which makes it hard for us to make a stand
Out in the desert
There's a forest full of fallen trees
It's what they want
But it's not what we need
Screaming at the ceiling
Doesn't make it better
Slipped into a coma
Lost my favorite sweater
Ask them no more questions
You'll never catch them lying
It's time to make our move
And strike them right between the eyes
Here we stand at this fork in the road
We got no time to waste
Oh which way shall we go?
This old world's spinning out of control
Oh which way shall we go?
Which way shall we go?
I can't believe this, it makes me sick

Översättning

Medan kulor duschar jorden
Vi vrider huvudet och täcker ansikten
Nu slukar lågorna himlen
Och jag hör dessa ord bakom mig
Här står vi vid denna gaffel på vägen
Vi har ingen tid att slösa bort
Åh vilken väg ska vi gå?
Denna gamla värld snurrar utom kontroll
Åh vilken väg ska vi gå?
Vilken väg ska vi gå?
Jag kan inte tro det, det gör mig sjuk
Ny lukt av död på tungan
Du betar kroken och här kommer barnen
Ytterligare en gravsten att sälja
Medan du blir rik i helvetets dal
Här står vi vid denna gaffel på vägen
Vi har ingen tid att slösa bort
Åh vilken väg ska vi gå?
Denna gamla värld snurrar utom kontroll
Åh vilken väg ska vi gå?
Vilken väg ska vi gå?
Jag kan inte tro det, det gör mig sjuk
Djävulen kryper
Han fick oss att äta från hans smutsiga händer
Vi njuter av lögner
Vilket gör det svårt för oss att ta ställning
Ut i öknen
Det finns en skog full av fallna träd
Det är vad de vill ha
Men det är inte vad vi behöver
Skriker i taket
Gör det inte bättre
Halkade i koma
Tappade bort min favorittröja
Ställ dem inga fler frågor
Du kommer aldrig fånga dem ljuga
Det är dags att göra vårt drag
Och slå dem direkt mellan ögonen
Här står vi vid denna gaffel på vägen
Vi har ingen tid att slösa bort
Åh vilken väg ska vi gå?
Denna gamla värld snurrar utom kontroll
Åh vilken väg ska vi gå?
Vilken väg ska vi gå?
Jag kan inte tro det, det gör mig sjuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *