• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cage the elephant – come a little closer

Artist cage the elephant - Låttitel come a little closer

Text och översättning: cage the elephant - come a little closer. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cage the elephant! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cage the elephant och se vilka fler låtar vi har av cage the elephant i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Time shakes, found you at the water
At first you were my father, now I love you like a brother
Earthquakes shake the dust behind you
This world at times will blind you
Still I know I'll see you there
Come a little closer, then you'll see
Come on, come on, come on
Things aren't always what they seem to be
Come on, come on, come on
Do you understand the things you been seein'
Come on, come on, come on
Do you understand the things that you've been dreaming
Come a little closer, then you'll see
Heartbreaks, the heavy world's upon your shoulders
Will we burn or we just smolder
Somehow I know I'll find you there
Ooh, I wanna see if you can change it, change it
Still I know I'll see you
Come a little closer, then you'll see
Come on, come on, come on
Things aren't always what they seem to be
Do you understand the things you been seein'
Come on, come on, come on
Do you understand the things that you've been dreaming
Come a little closer, then you'll see
Come a little closer, then you'll see
Ten thousand people stand alone now
And in the evening the sun sets
Tomorrow it will rise
Time flies by, they all sang along
Time flies by, they all sang along
Time flies by, they all sang along
Time flies, by, by
Come a little closer, then you'll see
Come on, come on, come on
Come a little closer, then you'll see
Come a little closer, then you'll see
Come a little closer, then you'll see

Översättning

Tiden skakar, hittade dig vid vattnet
Först var du min far, nu älskar jag dig som en bror
Jordbävningar skakar dammet bakom dig
Den här världen kommer ibland att blinda dig
Ändå vet jag att jag ses där
Kom lite närmare, så ser du
Kom igen, kom igen, kom igen
Saker är inte alltid som de verkar vara
Kom igen, kom igen, kom igen
Förstår du de saker du har sett
Kom igen, kom igen, kom igen
Förstår du de saker du har drömt om
Kom lite närmare, så ser du
Heartbreaks, den tunga världen på dina axlar
Kommer vi att brinna eller bara smula
På något sätt vet jag att jag hittar dig där
Ooh, jag vill se om du kan ändra det, ändra det
Jag vet ändå att jag ses
Kom lite närmare, så ser du
Kom igen, kom igen, kom igen
Saker är inte alltid som de verkar vara
Förstår du de saker du har sett
Kom igen, kom igen, kom igen
Förstår du de saker du har drömt om
Kom lite närmare, så ser du
Kom lite närmare, så ser du
Tio tusen människor står ensamma nu
Och på kvällen går solen ner
I morgon kommer det att stiga
Tiden flyger förbi, alla sjöng med
Tiden flyger förbi, alla sjöng med
Tiden flyger förbi, alla sjöng med
Tiden flyger, förbi, förbi
Kom lite närmare, så ser du
Kom igen, kom igen, kom igen
Kom lite närmare, så ser du
Kom lite närmare, så ser du
Kom lite närmare, så ser du

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *