• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • by the tree – notes on my door

Artist by the tree - Låttitel notes on my door

Text och översättning: by the tree - notes on my door. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av by the tree! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i by the tree och se vilka fler låtar vi har av by the tree i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Was I not born up in the sky?
When all there was, was you and I
So far from home
I was not meant to walk alone
I was drowning in a holy war
Now your leaving me notes on my door
Stranded on the shore
You're leaving me notes on my...
I went in search of a greener place
Like some, lost star in outer space
Ship lost at sea
Dry land was right in front of me
Is it you, is it you, is it you
Wrapping notes on my door in a tune
Red sky, the sun is settling in
I think I hear reindeer on the roof again
Laughter for the pain
My life you rearranged
Break on through
If it's you, if it's you, if it's you, if it's you
Lets go

Översättning

Var jag inte född upp i himlen?
När allt var, var du och jag
Så långt hemifrån
Jag var inte tänkt att gå ensam
Jag drunknade i ett heligt krig
Nu lämnar du mig anteckningar på min dörr
Strandad på stranden
Du lämnar mig anteckningar om min ...
Jag letade efter en grönare plats
Som en del, förlorad stjärna i yttre rymden
Fartyget förlorat till sjöss
Torrt land låg precis framför mig
Är det du, är det du, är det du
Slå in anteckningar på min dörr i en melodi
Röd himmel, solen sätter sig in
Jag tror att jag hör renar på taket igen
Skratt för smärtan
Mitt liv har du ordnat om
Bryta vidare genom
Om det är du, om det är du, om det är du, om det är du
Nu går vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *