• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • by the tree – invade my soul

Artist by the tree - Låttitel invade my soul

Text och översättning: by the tree - invade my soul. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av by the tree! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i by the tree och se vilka fler låtar vi har av by the tree i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Searching for truth, to hold on to
You're looking for a reason
So much confusion, the world is crying out
It's time for me to speak aloud
I will never be silent, can never be tamed
I will always speak your name
You invade my soul
Lord take control
I'm coming back, coming back to
I'm coming back, coming back to
Throw away your sadness, let it go
Let the oil of gladness take control
Give him your burdens, cast your cares
He died for you, He'll always be there
You, you're always there
I remember you, you remember me
I live in you

Översättning

Söker efter sanning, att hålla fast vid
Du letar efter en anledning
Så mycket förvirring, världen gråter
Det är dags för mig att tala högt
Jag kommer aldrig att vara tyst, kan aldrig tämjas
Jag kommer alltid att säga ditt namn
Du invaderar min själ
Herre ta kontrollen
Jag kommer tillbaka, kommer tillbaka till
Jag kommer tillbaka, kommer tillbaka till
Kasta bort din sorg, släpp den
Låt glädjeoljan ta kontroll
Ge honom dina bördor, kast dina bekymmer
Han dog för dig, han kommer alltid att vara där
Du, du är alltid där
Jag minns dig, du minns mig
Jag bor i dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *