• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • butt trumpet – the grindcore song

Artist butt trumpet - Låttitel the grindcore song

Text och översättning: butt trumpet - the grindcore song. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av butt trumpet! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i butt trumpet och se vilka fler låtar vi har av butt trumpet i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

---Lyrics Indecipherable---
Here's what it says on the lyric sheet:
"We've decided not to give you the lyrics to this song because we are sure
that they would entice you to do nasty things to yourself and to others,
and we don't wish to be held responsible for it. Hail Satan."
------------------------------------------------------------------------------

Översättning

--- Otexterbara texter ---
Här är vad det står på textarket:
"Vi har beslutat att inte ge dig texterna till den här låten eftersom vi är säkra på det
att de skulle locka dig att göra otäcka saker mot dig själv och andra,
och vi vill inte hållas ansvariga för det. Hej Satan. "
-------------------------------------------------- ----------------------------

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *