Artist buddahead - Låttitel how does i feel

Text och översättning: buddahead - how does i feel. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av buddahead! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i buddahead och se vilka fler låtar vi har av buddahead i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

"I know that you're feeling hurt.
Would it make it easier if I told you that
I didn't mean to hold you back?
I just couldn't let you leave this house
in the smallest hour of the night."
"How does it feel on the inside?
How does it feel to know you're alone?
How does it look from the outside
When you're leaving home?"
"Now take your time, work things out.
Don't give yourself easily to everyone that you meet."
"How does it feel on the inside?
How does it feel to know you're alone?
How does it look from the outside
When you're leaving home?"
"One day you're gonna turn around and see
I'm the only one that will always be
Everywhere you go, and when you're all alone
Just turn around and find your way back home
because you're still young and life is hard.
Some things are not for your eyes
And nothing is truly lost."
"How does it feel on the inside?
How does it feel to know you're alone?
How does it look from the outside
When you're leaving home?"

Översättning

"Jag vet att du känner dig sårad.
Skulle det göra det lättare om jag sa till dig det
Jag menade inte att hålla dig tillbaka?
Jag kunde bara inte låta dig lämna huset
på den minsta timmen på natten. "
"Hur känns det på insidan?
Hur känns det att veta att du är ensam?
Hur ser det ut från utsidan
När du lämnar hemmet? "
"Ta dig tid, träna saker.
Ge dig inte lätt till alla som du träffar. "
"Hur känns det på insidan?
Hur känns det att veta att du är ensam?
Hur ser det ut från utsidan
När du lämnar hemmet? "
"En dag kommer du att vända dig om och se
Jag är den enda som alltid kommer att vara
Överallt du går och när du är ensam
Vänd dig bara och hitta hem
för att du fortfarande är ung och livet är svårt.
Vissa saker är inte för dina ögon
Och ingenting går verkligen förlorat. "
"Hur känns det på insidan?
Hur känns det att veta att du är ensam?
Hur ser det ut från utsidan
När du lämnar hemmet? "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *