• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brian mcknight – the way love goes

Artist brian mcknight - Låttitel the way love goes

Text och översättning: brian mcknight - the way love goes. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brian mcknight! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brian mcknight och se vilka fler låtar vi har av brian mcknight i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I remember how you used to wait by the phone
Counting every minute that I was gone
And you used to call me sweet things in the morning light
After you would hug me so tender
Each and every night
Lately you got so much to do
And your never at home
By the time I get to see you
You need your time alone
I've been too afraid to ask you
But I need to know
[Chorus]
Is this the way love goes
Say it isn't so
Is this the way love goes
Right before my eyes
Wearing a disguise
I need to know
Is this the way love goes
Staring at a photograph of you and I inframed
When I blink my eyes you start to fade away
Oh, I recall that day in fall and all the things you said
All of the promises that you never kept
Lately you got so much to do
And you're never at home
When I finally get to see you
You need you're time alone
I've been too afraid to ask you
But I need to know
[Chorus]
[Bridge]
Everybody needs to a love they can count on
I'm the kind of man who needs to know exactly where I stand
Stayin' up late at night I'm wondering
How we can make it right
Never gonna say goodbye
I'm crying
Find a way to make it right

Översättning

Jag minns hur du brukade vänta i telefon
Räknar varje minut att jag var borta
Och du brukade kalla mig söta saker i morgonljuset
När du skulle krama mig så öm
Varje natt
På senare tid har du så mycket att göra
Och du är aldrig hemma
När jag får träffa dig
Du behöver din tid ensam
Jag har varit för rädd för att fråga dig
Men jag måste veta
[Kör]
Är det så som kärleken går
Säg att det inte är så
Är det så som kärleken går
Rätt framför mina ögon
Bär en förklädnad
jag behöver veta
Är det så som kärleken går
Stirrar på ett fotografi av dig och jag inframade
När jag blinkar med ögonen börjar du blekna
Åh, jag minns den dagen på hösten och allt du sa
Alla löften som du aldrig har hållit
På senare tid har du så mycket att göra
Och du är aldrig hemma
När jag äntligen träffar dig
Du behöver att du är ensam
Jag har varit för rädd för att fråga dig
Men jag måste veta
[Kör]
[Bro]
Alla behöver en kärlek de kan lita på
Jag är den typ av man som behöver veta exakt var jag står
Håll dig uppe sent på kvällen undrar jag
Hur vi kan göra det rätt
Säg aldrig adjö
jag gråter
Hitta ett sätt att göra det rätt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *