• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brian mcknight – stay or let it go

Artist brian mcknight - Låttitel stay or let it go

Text och översättning: brian mcknight - stay or let it go. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brian mcknight! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brian mcknight och se vilka fler låtar vi har av brian mcknight i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

What's up girl?
I need to talk to you for a minute
I can't keep playing myself like this
There's only one thing I wanna know
Should I stay or should I go?
It's not my fault that you make yourself regret the past
But all I know is, it makes me look bad
When I'm holding your hand and you see your friends you know
And they walk away laughing
Calling me a fool
(But baby I can't) change the things you did before we met
Even though I didn't know you
(It's hard for me to) trust you even more girl, I love you
So tell me what am I to do, yeah
Don't know if we will last
Nothing we do can erase the past
Now can you tell me, I don't know
Should I stay or let it go?
Don't know if we're meant to be
And if we should be committed faithfully
But can you tell me, I don't know
Should I stay or let it go?
I think of the night that I made reservations just for two
But you gave your attention to someone across the room
I should have known right then that things weren't right
But I couldn't see it cause love had me so blind
(Tell me how can) I be so secure in loving you
When everybody's calling me a fool
(I can't keep holding) on to broken promises from you
And I can't take no more from you, yeah
Don't know if we will last
Nothing we do can erase the past
Now can you tell me, I don't know
Should I stay or let it go?
Don't know if we're meant to be
And if we should be committed faithfully
But can you tell me, I don't know
Should I stay or let it go?
Baby time and time again
I try to overlook the pain
And I think of losing all we had together
Girl if it takes me losing you
For happiness in me
I think that I might just have to let you go, oh
Why you playing those games huh?
I don't see how you'll do it when I walk out the door
Don't know if we will last
Nothing we do can erase the past
Now can you tell me, I don't know
Should I stay or let it go?
Don't know if we're meant to be
And if we should be committed faithfully
But can you tell me, I don't know
Should I stay or let it go?
Don't know if we will last
Nothing we do can erase the past
Now can you tell me, I don't know
Should I stay or let it go?
Don't know if we're meant to be
And if we should be committed faithfully
But can you tell me, I don't know
Should I stay or let it go?
Should I stay, or should I go?

Översättning

Vad händer tjejen?
Jag måste prata med dig en minut
Jag kan inte fortsätta spela mig själv så här
Det finns bara en sak jag vill veta
Borde jag stanna eller borde jag gå?
Det är inte mitt fel att du får dig själv att ångra det förflutna
Men allt jag vet är att det ser dåligt ut
När jag håller i din hand och du ser dina vänner vet du det
Och de går skrattande bort
Kallar mig en dåre
(Men älskling jag kan inte) ändra de saker du gjorde innan vi träffades
Även om jag inte kände dig
(Det är svårt för mig att) lita på dig ännu mer tjej, jag älskar dig
Så berätta vad jag ska göra, ja
Vet inte om vi kommer att hålla
Ingenting vi gör kan radera det förflutna
Nu kan du berätta för mig, jag vet inte
Ska jag stanna eller släppa det?
Vet inte om vi är tänkta att vara det
Och om vi skulle vara trofasta
Men kan du säga mig, jag vet inte
Ska jag stanna eller släppa det?
Jag tänker på natten som jag bokade bara för två
Men du uppmärksammade någon i hela rummet
Jag borde ha vetat just då att saker inte stämde
Men jag kunde inte se det för att kärlek hade mig så blind
(Berätta hur kan jag) Jag är så säker på att älska dig
När alla kallar mig en dåre
(Jag kan inte fortsätta att hålla) på brutna löften från dig
Och jag kan inte ta mer från dig, ja
Vet inte om vi kommer att hålla
Ingenting vi gör kan radera det förflutna
Nu kan du berätta för mig, jag vet inte
Ska jag stanna eller släppa det?
Vet inte om vi är tänkta att vara det
Och om vi skulle vara trofasta
Men kan du säga mig, jag vet inte
Ska jag stanna eller släppa det?
Baby gång på gång
Jag försöker förbise smärtan
Och jag tänker förlora allt vi hade tillsammans
Flicka om det tar mig att förlora dig
För lycka i mig
Jag tror att jag kanske bara måste släppa dig, åh
Varför spelar du de här spelen?
Jag förstår inte hur du ska göra det när jag går ut genom dörren
Vet inte om vi kommer att hålla
Ingenting vi gör kan radera det förflutna
Nu kan du berätta för mig, jag vet inte
Ska jag stanna eller släppa det?
Vet inte om vi är tänkta att vara det
Och om vi skulle vara trofasta
Men kan du säga mig, jag vet inte
Ska jag stanna eller släppa det?
Vet inte om vi kommer att hålla
Ingenting vi gör kan radera det förflutna
Nu kan du berätta för mig, jag vet inte
Ska jag stanna eller släppa det?
Vet inte om vi är tänkta att vara det
Och om vi skulle vara trofasta
Men kan du säga mig, jag vet inte
Ska jag stanna eller släppa det?
Borde jag stanna eller borde jag gå?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *