Artist brian mcknight - Låttitel my prayer

Text och översättning: brian mcknight - my prayer. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brian mcknight! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brian mcknight och se vilka fler låtar vi har av brian mcknight i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I have been so far away
Counting the time until today
So long I've waited for a chance
When I could spend some time with you
Just with you, yes
You are growing so very fast
And I know I'm always the very last, oh
To help you with a problem
To kiss your hurt if you should happen to fall down
Fall down
But when I'm gone
I need you here to carry on
My son I know you will be strong
Like a burning flame
You're my claim
That's why you've got my name
And just to show
Come what may I love you so
And there will come a day
When all that's mine is yours
To take good care of you and yours I swear
I swear
And this is my prayer
Oh, yes

Översättning

Jag har varit så långt borta
Räknar tiden fram till idag
Så länge har jag väntat på en chans
När jag kunde tillbringa lite tid med dig
Bara med dig, ja
Du växer så väldigt snabbt
Och jag vet att jag alltid är den allra sista, åh
För att hjälpa dig med ett problem
Att kyssa din skada om du råkar falla ner
Falla ner
Men när jag är borta
Jag behöver dig här för att fortsätta
Min son, jag vet att du kommer att vara stark
Som en brinnande eld
Du är mitt påstående
Det är därför du har mitt namn
Och bara för att visa
Kom vad får jag älska dig så
Och det kommer en dag
När allt som är mitt är ditt
För att ta väl hand om dig och din svär jag
jag svär
Och det här är min bön
Åh, ja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *