Artist brian mcknight - Låttitel me you

Text och översättning: brian mcknight - me you. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brian mcknight! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brian mcknight och se vilka fler låtar vi har av brian mcknight i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Verse 1
In the garden spoke to His Father for the last time (Yeah)
And Satan tried to trick Him
Said He didn't have to die
Jesus said Father not My will but Your will be done
The Messiah Jehovah He knew he was the one
Chorus
So it pleased them all to bruise Him
They beat Him in ways you never heard
And they kicked Him and they spit on Him
And He never said a mumblin word
But Lord forgive them, Lord forgive them
For they know not what they do
And they nailed Him to the cross
And He died for me and you.
Verse 2
To the disciples he said whom say ye that I am
Elijah the prophet from on high or am I the Son of man
Surely thou art The Christ
The Son of God who reigns supreme
he had to die that's why he came he came to set men free
Chorus
So it pleased them all to bruise him
They beat him in ways you never heard
And they kicked Hhim and they spit on Him
And He never said a mumblin word
But Lord forgive them, Lord forgive them
For they know not what they do
And they nailed Him to the cross
And He died for me and you.
Bridge
My Jesus paid the ultimate sacrifice
It was the reason why He came
The Lord said that He had to die
But He would surely rise again
Chorus
So it pleased them all to bruise him
They beat him in ways you never heard
And they kicked Hhim and they spit on Him
And He never said a mumblin word
But Lord forgive them, Lord forgive them
For they know not what they do
And they nailed Him to the cross
And He died for me and you.

Översättning

Vers 1
I trädgården pratade han med sin far för sista gången (Ja)
Och Satan försökte lura honom
Sa att han inte behövde dö
Jesus sa att Fader inte min vilja men din vilja ska ske
Messias Jehova Han visste att han var den
Kör
Så det gladde dem alla att krossa honom
De slog honom på sätt som du aldrig hört
Och de sparkade på honom och spottade på honom
Och han sa aldrig ett mumblin-ord
Men Herre förlåt dem, Herre förlåt dem
Ty de vet inte vad de gör
Och de spikade honom vid korset
Och han dog för mig och dig.
Vers 2
Till lärjungarna sade han vem säger att jag är
Profeten Elia uppifrån eller är jag människosonen
Visst är du Kristus
Guds Son som regerar högst
han var tvungen att dö, det var därför han kom, han kom för att frigöra män
Kör
Så det gladde dem alla att blåsa honom
De slog honom på sätt som du aldrig hört
Och de sparkade Hhim och spottade på honom
Och han sa aldrig ett mumblin-ord
Men Herre förlåt dem, Herre förlåt dem
Ty de vet inte vad de gör
Och de spikade honom vid korset
Och han dog för mig och dig.
Bro
Min Jesus betalade det ultimata offret
Det var anledningen till att han kom
Herren sa att han var tvungen att dö
Men han skulle säkert resa sig igen
Kör
Så det gladde dem alla att blåsa honom
De slog honom på sätt som du aldrig hört
Och de sparkade Hhim och spottade på honom
Och han sa aldrig ett mumblin-ord
Men Herre förlåt dem, Herre förlåt dem
Ty de vet inte vad de gör
Och de spikade honom vid korset
Och han dog för mig och dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *