• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brian mcknight – back at one

Artist brian mcknight - Låttitel back at one

Text och översättning: brian mcknight - back at one. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brian mcknight! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brian mcknight och se vilka fler låtar vi har av brian mcknight i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

It's undeniable that we should be together
It's unbelievable how I used to say that I'd fall never
The basis is need to know if you don't know just how I feel
Then let me show you now that I'm for real
If all things in time, time will reveal, yeah
One, you're like a dream come true
Two, just wanna be with you
Three, girl, it's plain to see
That you're the only one for me
And four, repeat steps one through three
Five, make you fall in love with me
If ever I believe my work is done
Then I'll start back at one, yeah yeah
It's so incredible, the way things work themselves out
And all emotional once you know what it's all about, hey
And undesirable for us to be apart
I never would've made it very far
'Cause you know you got the keys to my heart
'Cause, one, you're like a dream come true
Two, just wanna be with you
Three, girl, it's plain to see
That you're the only one for me
And four, repeat steps one through three
Five, make you fall in love with me
If ever I believe my work is done
Then I'll start back at one
Say farewell to the dark of night, I see the coming of the sun
I feel like a little child whose life has just begun
You came and breathed new life into this lonely heart of mine
You threw out the lifeline just in the nick of time
One, you're like a dream come true
Two, just wanna be with you
Three, girl, it's plain to see
That you're the only one for me
And four, repeat steps one through three
Five, make you fall in love with me
If ever I believe my work is done
Then I'll start back at one

Översättning

Det är obestridligt att vi ska vara tillsammans
Det är otroligt hur jag brukade säga att jag aldrig skulle falla
Grunden är behovet att veta om du inte vet hur jag mår
Låt mig sedan visa dig nu att jag är på riktigt
Om alla saker i tid kommer tiden att avslöja, ja
En, du är som en dröm som går i uppfyllelse
Två, vill bara vara med dig
Tre, flicka, det är lätt att se
Att du är den enda för mig
Och fyra, upprepa steg ett till tre
Fem, få dig att bli kär i mig
Om jag tror att mitt arbete är gjort
Då börjar jag tillbaka en, ja ja
Det är så otroligt, hur saker fungerar
Och alla känslomässiga när du förstår vad det handlar om, hej
Och oönskat för oss att vara ifrån varandra
Jag skulle aldrig ha kommit så långt
För du vet att du har nycklarna till mitt hjärta
För, en, du är som en dröm som går i uppfyllelse
Två, vill bara vara med dig
Tre, flicka, det är lätt att se
Att du är den enda för mig
Och fyra, upprepa steg ett till tre
Fem, få dig att bli kär i mig
Om jag tror att mitt arbete är gjort
Då börjar jag tillbaka en
Säg farväl till mörkret på natten, jag ser hur solen kommer
Jag känner mig som ett litet barn vars liv precis har börjat
Du kom och blåste nytt liv i mitt ensamma hjärta
Du kastade ut livlinan precis efter hand
En, du är som en dröm som går i uppfyllelse
Två, vill bara vara med dig
Tre, flicka, det är lätt att se
Att du är den enda för mig
Och fyra, upprepa steg ett till tre
Fem, få dig att bli kär i mig
Om jag tror att mitt arbete är gjort
Då börjar jag tillbaka en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *