Artist brian mcknight - Låttitel anyway

Text och översättning: brian mcknight - anyway. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brian mcknight! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brian mcknight och se vilka fler låtar vi har av brian mcknight i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I have been through many disappointments and regrets
Never known yet
The joy of lasting love
Now I'm reaching for your hand
On the shore of happiness
Oh, acquiesce
To you my dear, my love
[Chorus]
You take my breath away
You're everything I desire
I can't stay away
I used to say never
But I'll never say never again
Every night and day
I realize what can't be denied
I never thought I'd fall
But I fell anyway
And I know that I know that I know that
I never thought I'd fall but I fell
Anyway
You're the perfect lover
And you are the perfect friend
Now all that's ever been
We simply rose above
And as long as we don't build
A castle on quicksand
We'll experience and understand
The pleasure of lasting love
My heart's on fire
Burning with a flame that will never die
There's a voice inside
Saying don't be afraid don't compromise
[Chorus]
There are many, many words that I could say
Melodies I could could play
Prayers that I can pray
Nothing could take your love away
You take my breath away
You're everything I desire
I can't stay away
I used to say never
But I'll never say never again
Every night and day
I realize what can't be denied
I never thought I'd fall
But I fell anyway
And I know that, I know that, I know that
I never thought I'd fall but I fell anyway
I know
I never thought I'd fall but I fell
Anyway

Översättning

Jag har gått igenom många besvikelser och beklagar
Aldrig känt än
Glädjen av bestående kärlek
Nu sträcker jag mig efter din hand
På stranden av lycka
Åh, övertygelse
Till dig min kära, min kärlek
[Kör]
Du tar andan ur mig
Du är allt jag önskar
Jag kan inte hålla mig borta
Jag brukade säga aldrig
Men jag säger aldrig mer
Varje natt och dag
Jag inser vad som inte kan förnekas
Jag trodde aldrig att jag skulle falla
Men jag föll ändå
Och jag vet att jag vet att jag vet det
Jag trodde aldrig att jag skulle falla men jag föll
I alla fall
Du är den perfekta älskaren
Och du är den perfekta kompisen
Nu har allt som någonsin varit
Vi steg helt enkelt över
Och så länge vi inte bygger
Ett slott på kvicksand
Vi kommer att uppleva och förstå
Nöjet med bestående kärlek
Mitt hjärta är i brand
Brinner med en eld som aldrig kommer att dö
Det finns en röst inuti
Att säga var inte rädd, kompromissa inte
[Kör]
Det finns många, många ord som jag kan säga
Melodier jag kunde spela
Böner som jag kan be
Ingenting kunde ta bort din kärlek
Du tar andan ur mig
Du är allt jag önskar
Jag kan inte hålla mig borta
Jag brukade säga aldrig
Men jag säger aldrig mer
Varje natt och dag
Jag inser vad som inte kan förnekas
Jag trodde aldrig att jag skulle falla
Men jag föll ändå
Och jag vet det, jag vet det, jag vet det
Jag trodde aldrig att jag skulle falla men jag föll ändå
jag vet
Jag trodde aldrig att jag skulle falla men jag föll
I alla fall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *