Artist brave combo - Låttitel the hustle

Text och översättning: brave combo - the hustle. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brave combo! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brave combo och se vilka fler låtar vi har av brave combo i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Look here's a dance
So old it's new
'cause trash disco is seventies cool
Like country line dance, to some it's fine
Sadly though, you gotta lose your mind
Get organized, discipline is fun
I want to encourage everyone
To coordinate your steps and clap
Avoid the individuality trap
Take a walk on the wild side
And the African-American women sing
Do the hustle!
Do the hustle!
Do the hustle!
Do the hustle!
Express yourself
Is a wonderful thought
But right here, right now, please do not!
Specific moves fit the grooves

Översättning

Titta här är en dans
Så gammalt är det nytt
för skräp disco är sjuttiotalet coolt
Som country line dance, för vissa är det bra
Tyvärr måste du tappa sinnet
Bli organiserad, disciplin är kul
Jag vill uppmuntra alla
Att samordna dina steg och klappa
Undvik individualitetsfällan
Ta en promenad på den vilda sidan
Och de afroamerikanska kvinnorna sjunger
Gör det liv!
Gör det liv!
Gör det liv!
Gör det liv!
uttryck dig själv
Är en underbar tanke
Men just här, just nu, snälla gör det inte!
Specifika drag passar spåren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *