Artist brave combo - Låttitel santa s polka

Text och översättning: brave combo - santa s polka. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brave combo! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brave combo och se vilka fler låtar vi har av brave combo i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Oh, it was christmas eve
Me and my cousin steve
Were pulling an all-nighter
Our parents were gone
We thought it would be swift
To catch them with the gifts
And prove that all their stories
Of santa were wrong
We played my dad's lps
Of polka melodies
And danced around
Until we collapsed on the couch
Then up on the roof
I heard the sound of hooves
And downward through
The chimney came the real living proof
It's santa's polka
It's santa's polka
Santa don't get cold
When he's dances at the old north pole-ka
He does a polka
It's santa's polka
Santa's got to hop
Because he's got to make
A lot of stops on christmas eve
He did a polka hop
Across the room and stopped
In front of daddy's hi-fi with gifts in his hand
He saw the phonograph
Turned round to us and laughed
Let's see, what have
I got for these young polka fans
He set them in a heap
But steve was fast asleep
He still thinks uncle john bought
His new saxophone
I won't be so naive
To ever disbelieve
'cause I'm playing the accordion
I got that christmas eve
It's santa's polka
It's santa's polka
Santa's jumping
Jiminy up-through-the-chimney polka
It's santa's polka
It's santa's polka
Santa's got to hop because he's got to
Make a lot of stops on christmas eve
Hop-step-step to the left
Hop-step-step to the right
A merry christmas to you all
And to you all a good night

Översättning

Det var julafton
Jag och min kusin Steve
Drog en all-nighter
Våra föräldrar var borta
Vi trodde att det skulle bli snabbt
Att fånga dem med gåvorna
Och bevisa att alla deras berättelser
Av santa var fel
Vi spelade min fars lps
Av polka melodier
Och dansade runt
Tills vi kollapsade på soffan
Sedan upp på taket
Jag hörde ljudet av hovar
Och nedåt
Skorstenen blev det verkliga levande beviset
Det är jultomten
Det är jultomten
Jultomten blir inte kall
När han dansar på den gamla nordpolen-ka
Han gör en polka
Det är jultomten
Jultomten måste hoppa
Eftersom han måste göra
Många stopp på julafton
Han gjorde en polkahopp
Tvärs över rummet och stannade
Framför pappas hi-fi med gåvor i handen
Han såg fonografen
Vänd sig till oss och skrattade
Låt oss se, vad har
Jag fick för dessa unga polka-fans
Han satte dem i en hög
Men Steve sov snabbt
Han tror fortfarande att farbror john köpte
Hans nya saxofon
Jag kommer inte att vara så naiv
Att aldrig tro
för jag spelar dragspel
Jag fick den julafton
Det är jultomten
Det är jultomten
Jultomten hoppar
Jiminy upp-genom-skorstenen polka
Det är jultomten
Det är jultomten
Jultomten måste hoppa för att han måste
Gör många stopp på julafton
Hopp-steg-steg till vänster
Hopp-steg-steg till höger
En god jul till er alla
Och till er alla en god natt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *