Artist brave combo - Låttitel move

Text och översättning: brave combo - move. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brave combo! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brave combo och se vilka fler låtar vi har av brave combo i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

"you better turn down your music. you've been recorded for the last hour by the authorities. you're gonna get an aggravation harrassment charge filed against you...right away. so you better
It."
Move on over let me by please
Move on over I need by please
Move
Move
Move
Move
Let me through I want outside
Let me through I wanna go please
Move
Move
Uhhh-ooohh
Move
Move
You're in my way, I can't get out
You're in my way, I can't move
Move
Move
Move
Move
Move
Move
Uhhh-ooohh
Move
Move
I don't understand your language
I don't understand your humor
Move
Move
Move
Move
What's the point?
I'm not a treasure
No one thinks I'm dangerous, so move!
Move. uhhh-ooohhh, move. move
I bet you can really dance
I bet you can really shake it
Move. move. uhh-ooohhh, move. move.
I'll just step out while you're dancing
I'll go outside to give you room to...
Move
Move
Oohhh-aaaaahhhhhhhhh, move
Move (repeated)

Översättning

"det är bäst att du stänger av din musik. Du har spelats in den senaste timmen av myndigheterna. Du kommer att få en anklagelse om förvärrande trakasserier mot dig ... genast. så du bättre
Det."
Gå vidare och låt mig snälla
Gå vidare jag behöver tack
Flytta
Flytta
Flytta
Flytta
Släpp mig igenom jag vill ut
Släpp mig igenom, jag vill gå snälla
Flytta
Flytta
Uhhh-ooohh
Flytta
Flytta
Du är på mitt sätt, jag kan inte komma ut
Du är på mitt sätt, jag kan inte röra mig
Flytta
Flytta
Flytta
Flytta
Flytta
Flytta
Uhhh-ooohh
Flytta
Flytta
Jag förstår inte ditt språk
Jag förstår inte din humor
Flytta
Flytta
Flytta
Flytta
Vad är poängen?
Jag är ingen skatt
Ingen tycker att jag är farlig, så rör dig!
Flytta. uhhh-ooohhh, flytta. flytta
Jag slår vad om att du verkligen kan dansa
Jag slår vad om att du verkligen kan skaka det
Flytta. flytta. uhh-ooohhh, rör dig. flytta.
Jag ska bara gå ut medan du dansar
Jag går ut för att ge dig utrymme att ...
Flytta
Flytta
Oohhh-aaaaahhhhhhhh, rör dig
Flytta (upprepas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *