• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brave combo – ice machine in the desert

Artist brave combo - Låttitel ice machine in the desert

Text och översättning: brave combo - ice machine in the desert. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brave combo! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brave combo och se vilka fler låtar vi har av brave combo i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Some people in africa have never seen ice
How could they?
How could they?
Cause it's hot there, most of the time, and when it's not
It's warm
The sahara desert is very big
Yet in that void I see
An ice machine on nothing
There's no electricity
An ice machine over-flowing with cubes
A frozen oasis of steel
Hummin' and providin' relief -
For the way people feel
(chorus:)
Don't forget your bucket, don't forget your bucket
Don't forget your bucket, bucket. don't forget your bucket
You know, gila monsters cross the road from here to el paso
Every poisonous snake in the land can be found here too, ya know
And scorpions aren't afraid -- they give you very little space
They make you line up in single file so try not to lose your place
Repeat chorus
(spoken: c'mon jeffrey!)
How can I make you see, the things you can't believe?
Your fear is illogical you seem very wise but that doesn't matter to me
For I was back in the sandbox playin' with toys when I spilled my coke
And like a fur-covered spoon it made me think, isn't life a funny joke
It's like an ice machine over-flowing with cubes
A frozen oasis of steel
Hummin' and providin' relief -
For the way people feel
Repeat chorus
Don't forget your bucket, bucket
Don't forget you bucket
Don't forget you bucket, bucket, bucket
Don't forget your bucket, bucket, bucket
Don't forget your bucket, hey!
Don't forget your bucket

Översättning

Vissa människor i afrika har aldrig sett is
Hur kunde de?
Hur kunde de?
För det är varmt där, för det mesta, och när det inte är det
Det är varmt
Saharaöknen är väldigt stor
Men i det tomrummet ser jag
En ismaskin på ingenting
Det finns ingen elektricitet
En ismaskin som överflödar med kuber
En frusen oas av stål
Hummin och ger lättnad -
För hur människor känner
(kör:)
Glöm inte din hink, glöm inte din hink
Glöm inte din hink, hink. glöm inte din hink
Du vet, gila-monster korsar vägen härifrån till El Paso
Alla giftiga ormar i landet finns också här, vet du
Och skorpioner är inte rädda - de ger dig väldigt lite utrymme
De får dig att ställa upp i en enda fil så försök att inte förlora din plats
Upprepa kören
(talat: kom igen Jeffrey!)
Hur kan jag få dig att se de saker du inte kan tro?
Din rädsla är ologisk, du verkar väldigt klok men det spelar ingen roll för mig
För jag var tillbaka i sandlådan och lekte med leksaker när jag spillde min cola
Och som en pälsdäckt sked fick det mig att tänka, är inte livet ett roligt skämt
Det är som en ismaskin som överflödar med kuber
En frusen oas av stål
Hummin och ger lättnad -
För hur människor känner
Upprepa kören
Glöm inte din hink, hink
Glöm inte din hink
Glöm inte din hink, hink, hink
Glöm inte din hink, hink, hink
Glöm inte din hink, hej!
Glöm inte din hink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *