Artist brave combo - Låttitel human

Text och översättning: brave combo - human. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brave combo! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brave combo och se vilka fler låtar vi har av brave combo i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

There are no rules
My world is strange
It might shock you
To see I've changed
Cause nothing here
Works anymore
And everyone's insane
I guess we like our backs
Against the wall
Our stupid search
Has finally stalled
Oh yeah, alright, alright okay
We're human, after all
And so I wonder out loud
Since life's so cheap
We have more fun
Playing with
Our loaded guns
And my desires
Are God imposed
I guess I'm number one
Well, maybe this
Is protocol
And there's no way
To break my fall
But, hey alright, alright okay
I'm human, after all

Översättning

Det finns inga regler
Min värld är konstig
Det kan chockera dig
För att se att jag har förändrats
Orsak ingenting här
Fungerar längre
Och alla är galen
Jag antar att vi gillar ryggen
Mot väggen
Vår dumma sökning
Har äntligen fastnat
Åh ja, okej, okej okej
Vi är ju mänskliga
Och så undrar jag högt
Eftersom livet är så billigt
Vi har roligare
Leker med
Våra laddade vapen
Och mina önskningar
Är Gud påtvingad
Jag antar att jag är nummer ett
Tja, kanske det här
Är protokoll
Och det finns inget sätt
För att bryta mitt fall
Men hej okej, okej
Jag är trots allt människa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *