• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brand nubian – who can get busy like this man

Artist brand nubian - Låttitel who can get busy like this man

Text och översättning: brand nubian - who can get busy like this man. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

"We are ready ladies and gentlemen"
"It's star time!"
"Million dollar man!"
Once again as we swing this ep' with the Grand Puba
If I seen you kick it once, I seen you slam it a thousand times
You gots to flow with this one G
Grand Puba comin-in-a-rhyme dancehall style, see?
Ha, you thought I couldn't do dat
Dem say, who can busy like dis man?
And if dem search the whole land dem not find a man
Puba is the one to make dem fly girls have a ba-all
Wha-oh-eee!
See other-dem MC's, dem not scare me
Mi bredgrins say me can't wait to hear me
You want it done right, den give Grand Pu' a ca-all
Not let me get busy on this one..
See brothers be wishin' that's why they're eager to listen
Tryin' to do me but see they're no competition
Grand Puba's the type, to get hype, to any funky sound
Never the type, to give a damn about a hand-me-down
Papers of rhymes of mine are stacked high like lumber
If hun wants to swing ep', she takes my beeper number
The skills go back to the days of flippin' coins
Pasttime readin' books by my man Donald Goines
But I'm not a pimp, and I don't walk with a limp
You can say I know the game, 'cause I know how to treat a dame
So knock three times on my ceiling if you got the feeling
Grand Puba's good for sexual healing
Lord have mercy this is lovely, I'll say splendid
Puba's on the stage, and I'm glad you all attended
Rhymin to the beat, is the way I make my money
I'll buy, sweets for my sweets and, no sugar for my honey
Brothers get, played for their papes
And if a stunts tried to play me, I'll hang her like some drapes
Puba's the man, and you can't run the flam
So take it elsewhere, my dear
See others try so hard to be this
Competition tries so hard to see this
But I let 'em know, I'm not the one
So see the next one, wha-oh-eee whoa!
I'll slap five to a brother who ain't about no jive
I'll smack ten to a friend who hooked me off with skins
See I'm the type of brother and I like to have fun
She said, "69," I said, "68, and I owe you 1"
The style I kick, you will remember
And when I step to other rappers, you better yell timber
'Cause they're fallin '
They're fallin'
False, clat! Pull it up now
You know you're sizzlin! Pull it up selector!
Easy now, easy now! Start rappin' now!
Puba I love you so
Never never never gonna let you go
Once, I, get my hands on you
Puba I love you so
Never never never gonna let you go
I hope you feel the same way too
Hey c'mon honey you know I feel the same way
But I'mma do this my way
And I'mma do like this baby
See it doesn't really matter if the place is big or small
'Cause MC Grand Puba come fi rhyme dancehall!
I'm flippin' the wigs of those who gig
I never renege on girls who dig
The super supreme, one of the team of three
See I'm one of the best with most finesse
I really suggest you do not mess
Or try to test the very best at this
Do you really wanna know what's next? I gotcha gotcha gotcha
Grand Puba is one of the best I rocked ya rocked ya rocked ya
Here I step, with the rep that's kept
In a orderly fashion, sucker MC's I'm mashin'
It's only one more verse I think that really need to be said
It's that I'm bad, bad inna wicked in bed
La la la la-la la, whoa la la la la-la, la la
La la la la-la la it's the Grand Pu-ba
Now hit me now selector!
Who can busy like dis man?
And if dem search the whole land dem not find a man
Puba is the one to make dem fly girls have a ba-all
Wha-oh-eee!
See other-dem MC's, dem not scare me
Mi bredgrins say me can't wait to hear me
If you want it done right, then give Grand Pu' a ca-all
Not let me get busy like this
See my man Vance Wright he get a (Nuff respect)
Sincere, Pos K get a (Nuff respect)
To my man Ron Stud he get a (Nuff respect)
And my cousin Dr. Who he get a (Nuff respect)
To my cousin Jeff Jeff he get a (Nuff respect)
And all the brothers and sisters across the universe
They get a (Nuff respect)
I'd like to say peace to my Brand Nubian brothers
Lord Jamar, Derek X, and Alamo with the A and L.G (Nuff respect)

Översättning

"Vi är redo damer och herrar"
"Det är stjärntid!"
"Miljon dollar man!"
Återigen när vi svänger denna ep 'med Grand Puba
Om jag såg dig sparka den en gång såg jag dig slå den tusen gånger
Du kommer att flyta med den här G
Grand Puba comin-in-a-rim dancehall-stil, förstår du?
Ha, du trodde att jag inte kunde göra det
Dem säger, vem kan upptaga som dis man?
Och om dem söker hela landet dem inte hitta en man
Puba är den som får dem att flyga tjejer har en ba-all
Wha-oh-eee!
Se andra dem MC, dem skrämmer mig inte
Mi bredgrins säger att jag inte kan vänta med att höra mig
Du vill att det ska göras rätt, ge Grand Pu 'en ca-all
Låt mig inte bli upptagen med den här ..
Se bröderna önska det är därför de är angelägna om att lyssna
Försöker göra mig men ser att de inte är tävlande
Grand Puba är typen, för att få hype, för alla funky ljud
Aldrig typen, för att ge en jävla hand-me-down
Papper av mina rim är staplade högt som virke
Om hon vill svänga ep 'tar hon mitt pipnummer
Färdigheterna går tillbaka till flippinmyntens dagar
Tidigare läsböcker av min man Donald Goines
Men jag är inte en hallick, och jag går inte halt
Du kan säga att jag känner till spelet, för jag vet hur man behandlar en dam
Så knacka tre gånger i mitt tak om du får en känsla
Grand Puba är bra för sexuell läkning
Herre, barmhärtighet, det här är underbart, jag säger fantastiskt
Puba är på scenen och jag är glad att ni alla deltog
Rhymin i takt, är hur jag tjänar mina pengar
Jag köper godis till mina sötsaker och inget socker till min älskling
Bröder får, spelade för sina påvar
Och om ett stunts försökte spela mig, hänger jag henne som några draperier
Puba är mannen, och du kan inte köra flammen
Så ta det någon annanstans, min kära
Se andra försöka så hårt för att vara det här
Konkurrens försöker så svårt att se detta
Men jag lät dem veta, det är inte jag
Så se nästa, wha-oh-eee whoa!
Jag slår fem till en bror som inte handlar om någon jive
Jag slår tio till en vän som hakade av mig med skinn
Se att jag är den typ av bror och jag gillar att ha kul
Hon sa, "69," sa jag, "68, och jag är skyldig dig 1"
Den stil jag sparkar kommer du att komma ihåg
Och när jag går till andra rappare, bör du skrika timmer
För de faller
De faller
Falskt, clat! Dra upp det nu
Du vet att du är sizzlin! Dra upp väljaren!
Lätt nu, lätt nu! Börja rappa nu!
Puba Jag älskar dig så
Aldrig kommer du aldrig att släppa dig
En gång, jag, ta händerna på dig
Puba Jag älskar dig så
Aldrig kommer aldrig att släppa dig
Jag hoppas att du känner på samma sätt också
Hej kom igen älskling du vet att jag känner på samma sätt
Men jag är så här
Och jag gillar det här barnet
Se det spelar ingen roll om platsen är stor eller liten
För att MC Grand Puba kommer rimmar danshall!
Jag flippar perukerna från dem som spelar
Jag tappar aldrig bort tjejer som gräver
Den super suveräna, en i teamet på tre
Se att jag är en av de bästa med mest finess
Jag föreslår verkligen att du inte röra
Eller försök att testa det allra bästa på detta
Vill du verkligen veta vad som är nästa? Jag fick gotcha gotcha
Grand Puba är en av de bästa jag gungade ya rockade ya rockade ya
Här steg jag, med rep som hålls
På ett ordnat sätt, sucker MC's I'm mashin '
Det är bara en vers till som jag verkligen tror måste sägas
Det är att jag är dålig, dålig inna ond i sängen
La la la-la la, whoa la la la-la, la la
La la la-la la det är Grand Pu-ba
Slå mig nu väljaren!
Vem kan vara upptagen som dis man?
Och om dem söker hela landet dem inte hitta en man
Puba är den som får dem att flyga tjejer har en ba-all
Wha-oh-eee!
Se andra dem MC, dem skrämmer mig inte
Mi bredgrins säger att jag inte kan vänta med att höra mig
Om du vill att det ska göras rätt, ge Grand Pu 'en ca-all
Låt mig inte bli upptagen så här
Se min man Vance Wright han får en (Nuff respekt)
Uppriktiga, Pos K få en (Nuff respekt)
Till min man Ron Stud får han en (Nuff respekt)
Och min kusin Dr. som han får en (Nuff respekt)
Till min kusin Jeff Jeff får han en (Nuff respekt)
Och alla bröder och systrar över hela universum
De får en (Nuff respekt)
Jag skulle vilja säga fred till mina bröder Nubian
Lord Jamar, Derek X och Alamo med A och L.G (Nuff respekt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *