• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brand nubian – the beat change

Artist brand nubian - Låttitel the beat change

Text och översättning: brand nubian - the beat change. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Somebody went gold in the Billboard, it was a X, but it was Mia
Young boys ran to me in the local pizzeria
He said, "You Jamar and Haji man y'all hot to death
Can y'all save what's left, or at least make a claim?"
Shorty remind me of myself when I started in this game
And through years I'm basically the same, as are my brothers
I'm the eight track flashback before the days of crack
Is it real or an act, fuck it, let's save the kids
Yeah you all about war, why you tryin' to die for?
Yeah them niggaz real raw but you sleepin' on the floor
Yeah I walk through the Valley with my man Spark and Allie
Days of money, in Harlem Week '85
With the Captain's hats, and my father's old guns
Before I had a daughter, and before they had sons
I stay the hypnotizer, style's a tranquilizer
Got you feelin' all loose, wettin' up the goose
The great Datty X and I'm hear to say
You can always find me around the way
Uhh, I be that kid with the dreads that remember
When I hid from the Feds, plus I always did what I said
I was gonna do, talk shit, right in front of you
Never forfeit, on top, we do it non stop
Remember when we let the bomb drop
With more jewels than a pawn shop from the school
Of the hard knocks, straight off the Now Rule block
Powerful aftershocks with the strength of Master locks
We got you in a paradox, between a rock and a hard place
We got the hard bass
And everybody's gon' get a taste, get your plate
First we had to let it marinate, now we straight, uhh
Five mics is how we rate, stand with us
And stand amongst the likes of the great scandalous
Cats, try they best to decipher the tape
What we manifest still gets blessed in every state

Hey listen here dog a nigga keep it spicy hot
Rhyme flow stay straighter than six o'clock
Hustle rhymes like a nigga hustle shit on the block
The shit is work and got a 4.6 in the lot
I hustle knowledge, charge tuition like a college
My wisdom hold me down in town like Jackie Brown
I teach Dangerous Minds, like that chick Michelle Pfeffeir
That's why the Gods check got at least 6 cypher
My Justice Cypher Born, I ain't no helpless type nigga
Like a gat without a trigga I got the figure to make figures
For years I've been doin this thing I do
Since Ralph McDaniel's video show was on channel U
Station 31, vice grip channel changer son
The show was the banger, came in clear with a hanger
Top notch status watch the God get it flamin'
Herbal with the verbal, drop top twin turbo
Blazin' for the year, born build to 2 G's
Flow like these, help the God stack cheese
Summer Jet-Ski, trunk with TV's
Sittin' under tropic trees with iced teas
Mind stay positive black, guaranteed
To grab the top dollar, more pull than the Rottweiler

Översättning

Någon gick guld i Billboard, det var ett X, men det var Mia
Unga pojkar sprang till mig i den lokala pizzerian
Han sa, "Du Jamar och Haji är er hot till döds
Kan ni spara vad som finns kvar eller åtminstone göra anspråk? "
Shorty påminner mig om mig själv när jag började i det här spelet
Och genom år är jag i princip samma, som mina bröder
Jag är åtta spårets flashback före crackens dagar
Är det verkligt eller en handling, fan, låt oss rädda barnen
Ja, du handlar om krig, varför försöker du dö för?
Ja dem niggaz riktigt råa men du sover på golvet
Ja, jag går genom dalen med min man Spark och Allie
Dagar med pengar, under Harlem Week '85
Med kaptenens hattar och min fars gamla kanoner
Innan jag fick en dotter och innan de fick söner
Jag förblir hypnotiseraren, stilen är en lugnande medel
Fick att du känner dig helt lös, väcker upp gåsen
Den stora Datty X och jag hör att säga
Du kan alltid hitta mig runt vägen
Uhh, jag är det där barnet med de rädslor som minns
När jag gömde mig från Feds, plus att jag alltid gjorde vad jag sa
Jag skulle göra det, prata skit, precis framför dig
Tappa aldrig, på toppen, vi gör det oavbrutet
Kom ihåg när vi låter bomben släppa
Med fler juveler än en pantbank från skolan
Av de hårda knackarna, direkt från Now Rule-blocket
Kraftfulla efterskalv med styrkan från Masterlås
Vi har en paradox mellan en sten och en hård plats
Vi har den hårda basen
Och alla får en smak, få din tallrik
Först var vi tvungna att låta det marinera, nu rakt, eh
Fem mikrofoner är hur vi betygsätter, står med oss
Och stå bland sådana som de stora skandalösa
Katter, försök bäst att dechiffrera bandet
Det vi manifesterar blir fortfarande välsignat i alla stater

Hej lyssna här hund en nigga håll det kryddigt varmt
Rhymflödet förblir rakare än klockan sex
Hustry rimmar som en nigga hustle shit på blocket
Skiten är arbete och fick 4,6 i partiet
Jag hyser kunskap, laddar undervisning som ett college
Min visdom håller mig nere i stan som Jackie Brown
Jag lär ut Dangerous Minds, som den där fågeln Michelle Pfeffeir
Det är därför som gudskontrollen fick minst 6 siffror
Min rättvisa Cypher Född, jag är ingen hjälplös typ nigga
Som en gat utan trigga fick jag figuren att göra figurer
I åratal har jag gjort det här jag gör
Sedan Ralph McDaniels videoshow var på kanal U
Station 31, vice grepp kanalväxlare son
Showen var banger, kom tydligt med en galge
Toppklass status se Gud få det flamin '
Örter med den verbala, drop top twin turbo
Blazin 'för året, född byggnad till 2 G
Flödar så här, hjälp Gud stapla ost
Sommar Jet-Ski, bagageutrymme med TV
Sittin 'under tropiska träd med iste
Tänk på att vara positiv svart, garanterat
För att ta den översta dollarn, dra mer än Rottweiler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *