Artist brand nubian - Låttitel steal ya ho

Text och översättning: brand nubian - steal ya ho. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

"Say one for the treble, two for the bass
One for the treble, two for the bass"
One for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"And I'm guaranteed, I'll steal ya 'ho
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
Well everytime I rock a rhyme that show Jamar is intellectual
Girls, STILL want to get sexual
They try to pull me offstage, hopin'
that we can engage, in some sexual escapades
Grabbin' for the jewels of the fam
Actin' like they never seen God rock a jam
in they lifetime, grabbin' my lifeline
To flow fluid like Alaskan pipeline
Now brothers get jeal' when they see the God swell
Mad, cause we got your girl under a spell
Me and her had a talk, and yo she said she wouldn't tell
Now I got her on a train on her way to New Rochelle
Your girl want to stroke but yo I didn't provoke
Now I got a leg behind a head and a yolk
("Now girl flex, time to have to sex")
And next time bring a friend for my man Sadat X
And Sincere, who's hittin honies from the rear
Goin strong, lastin long, cause he drinkin a stout beer
We don't fear if your man blood boil
Cause we know a place with some nice soft soil
So check the heartthrob, proceed to rob ya 'ho
By the way, we rocked the show
"One for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"And I'm guaranteed, I'll steal ya 'ho
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
A quick move at a jam, homegirl got her hand
in my pocket, yo' girl, the one you call squeeze
Dreamin bout the X and ruinin her sheets
I'm kinda cool black, aight?
I mean I'm straight on the girl tip, but when your girl
do a dip with her skirt on you know I puts a hurt on it daddy
So check it.. you know the crew that want to act like that?
want to play the front with the poom poom fat?
Talk about your man, yeah yeah he got a gat
But at the end of night, you in the ho-tel
And if you ain't alla of that, you play the mo-tel
Yo I ain't the one for it if you can't control your girl
Take her by the pants and put a lock on it
And if that shit don't work, then throw the glock on it
Mad stacks and numbers but I can't remember faces
Much less places, but I DAMN sure know the races
Strictly for weaker or a sweet soul sister
Be thankful that I didn't hit your girl I coulda DISSED her
But I lounged and maintained
But don't front cat, yo don'tcha slumber
I still know honey and I still got the number
So you be cool aight?
"And I'm guaranteed, I'll steal ya 'ho
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
When I'm on the micraphone doin my show"
"One for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"
"Say one for the treble, two for the bass"

Översättning

"Säg en för diskanten, två för basen
En för diskanten, två för basen "
En för diskanten, två för basen "
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Och jag är garanterad, jag ska stjäla dig
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
Tja varje gång jag rockar ett rim som visar att Jamar är intellektuell
Flickor, vill ändå bli sexuella
De försöker dra mig från scenen, hoppas
att vi kan engagera oss i vissa sexuella eskapader
Grabbin 'för juvelerna av fam
Fungerar som om de aldrig sett Gud skämma bort
i deras livstid, ta tag i min livlina
Att flöda vätska som Alaskan-rörledningen
Nu får bröder avund när de ser att Gud sväller
Mad, för vi har din tjej under förtrollning
Jag och henne hade ett samtal, och du sa att hon inte skulle berätta
Nu fick jag henne på ett tåg på väg till New Rochelle
Din tjej vill slå men jag provocerade inte
Nu har jag ett ben bakom ett huvud och en äggula
("Nu tjej flex, tid att behöva sex")
Och nästa gång ta med en vän till min man Sadat X
Och uppriktiga, vem är honin honies bakifrån
Gå stark, håll länge, för han dricker i en tuff öl
Vi är inte rädda om din mans blod kokar
För att vi känner till en plats med fin mjuk jord
Så kolla hjärtat, fortsätt att råna dig
Förresten, vi rockade showen
"En för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Och jag är garanterad, jag ska stjäla dig
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
Ett snabbt drag vid en sylt, fick hemflickan sin hand
i min ficka, tjej, den du kallar pressar
Dreamin kämpar mot X och förstör hennes lakan
Jag är svalt svart, aight?
Jag menar att jag är rakt på flickans tips, men när din tjej
gör ett dopp med kjolen på dig, du vet att jag gör ont på det pappa
Så kolla det ... känner du besättningen som vill agera så?
vill spela fronten med poom poom fat?
Prata om din man, ja ja han har en gat
Men i slutet av natten, du på hotell
Och om du inte är allt om det, spelar du mo-tel
Yo, jag är inte den för det om du inte kan kontrollera din tjej
Ta henne i byxorna och sätt på den
Och om den skiten inte fungerar, kasta sedan glocken på den
Galna stackar och siffror men jag kommer inte ihåg ansikten
Mycket färre platser, men jag känner säkert tävlingarna
Strikt för svagare eller en söt själsyster
Var tacksam för att jag inte slog din tjej, jag kunde tappa henne
Men jag slappade och höll på
Men gör inte främre katt, du slumrar inte
Jag vet fortfarande älskling och jag har fortfarande numret
Så du är cool aight?
"Och jag är garanterad, jag ska stjäla dig
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
När jag är på mikrofonen gör jag min show "
"En för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"
"Säg en för diskanten, två för basen"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *